สรุปผลการลงทะเบียน
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
c01 น001กิจกรรมเนตรนารีครูเนตรนารี80ม.1สนาม1773
c02 บ002กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ครูผู้บำเพ็ญประโยชน์140ม.1สนาม21400
c03 ย003กิจกรรมยุวกาชาดครูยุวกาชาด120ม.1สนาม31200
รวม3373
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน1
จำนวนนักเรียนทั้งหมด338
ข้อมูล ณ วันที่: 26 ก.ย. 2563 เวลา: 21:05:38 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนกิจกรรมในเครื่องแบบ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome


กลับเมนู