ระบบลงทะเบียนกิจกรรมในเครื่องแบบ นักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนเฉพาะนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนเท่านั้น

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
ระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน(เลขประชาชน):
13 หลัก
 
 
กิจกรรมในเครื่องแบบเลือกเฉพาะนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น

มีปัญหาในการใช้งาน, การเข้าระบบหรือการลงทะเบียน

ติดต่อครูอรุณ ไชยวรรณ์ (0887624753) ห้องสำนักงานวิชาการ

ต้องการตรวจสอบข้อมูลผลการลงทะเบียน
ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัว00000 และรหัสผ่าน: 00000(เลขศูนย์ 5 ตัว)

ผู้ดูแลระบบ