สรุปผลการลงทะเบียน
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
c00 0000รายวิชานี้ห้ามเลือกกรุณาเลือกกิจกรรมด้านล่างนี้1ม.1a_room01
c01 บ001กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ครูผู้บำเพ็ญประโยชน์130ม.1สนาม11300
c02 ย002กิจกรรมยุวกาชาดครูยุวกาชาด125ม.1สนาม21250
c03 น003กิจกรรมเนตรนารีครูเนตรนารี90ม.1สนาม3900
รวม3451
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด345
ข้อมูล ณ วันที่: 26 ก.ย. 2564 เวลา: 22:13:12 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนกิจกรรมในเครื่องแบบ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome


กลับเมนู