*/ ?>

สรุปผลการลงทะเบียน
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a_id a_codea_actnamet_namea_maa_condia_room00
a01 ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทยครูภาษาไทย 15+1 คน280ทุกระดับอาคาร424337
a02 ค_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-คณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ 17+3 คน350ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 33464
a03 ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ 24+3 คน505ทุกระดับอาคาร65041
a04 ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯครูสังคมฯ 18+2 คน400ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 430298
a05 พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษาครูสุขศึกษา 3 +6 คน75ทุกระดับโรงยิมส์750
a06 ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรีครูดนตรี 2 +1 คน60ทุกระดับห้องดนตรี600
a07 ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์ครูทัศนศิลป์ 5 คน110ทุกระดับห้องทัศนศิลป์1091
a08 ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์ครูนาฏศิลป์ 3 คน66ทุกระดับห้องนาฏศิลป์633
a09 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตรครูเกษตร 2 คน50ทุกระดับห้องเกษตร473
a10 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรมครูคหกรรม+ประดิษฐ์ 5 คน110ทุกระดับห้องคหกรรม1082
a11 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์ครูคอมพิวเตอร์ 4 + 2 คน110ทุกระดับอาคาร5 ชั้น 41091
a12 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่างครูงานช่าง 2 คน45ทุกระดับห้องช่าง441
a13 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจครูงานธุรกิจ 8 คน132ทุกระดับอาคาร5 ชั้น 110923
a14 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุดครูงานห้องสมุด 2 คน45ทุกระดับห้องสมุด450
a15 อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ ครูภาษาต่างประเทศ 20+4 คน430ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 539733
a16 ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนวครูงานแนะแนว 5 +1 คน110ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 61046
a17 อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้นครู EP175ทุกระดับอาคาร 21741
a18 ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหารครู นศท.500ทุกระดับสนาม40397
a19 ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม ISครูร่งทิพ23ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 6194
a20 00
รวม3261315
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน3
จำนวนนักเรียนทั้งหมด3263
ข้อมูล ณ วันที่: 23 เม.ย. 2561 เวลา: 04:35:32 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome