ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3

วิชากิจกรรม ท_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย (รับจำนวน 280 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 243 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/12336904เด็กหญิงจิตราภาตั้งเกษมสุขท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
2ม.1/12536906เด็กหญิงชุติรัตน์ พรหมทองท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
3ม.1/13736918เด็กหญิงปิ่นสุดานาคสุขศรีท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
4ม.1/14436925เด็กหญิงวธูสิริศรีเจริญท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
5ม.1/15036931เด็กหญิงอารยา คงปานท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
6ม.1/22536956เด็กหญิงชนม์ชนกทองรักษาท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
7ม.1/22936960เด็กหญิงณัฐภัทรศรีเกตุท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
8ม.1/23536966เด็กหญิงธัญญาเรศแป้นเถาว์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
9ม.1/23736968เด็กหญิงปุนญีศาคล้ายช่วยท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
10ม.1/23836969เด็กหญิงพลอยณภัทร์คงแก้วท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
11ม.1/24736978เด็กหญิงสิริวัลยา พูนพนังท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
12ม.1/25037455เด็กหญิงธีริศราพฤศวานิชท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
13ม.1/44737076เด็กหญิงสิริรัตน์ทองนุ่นท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
14ม.1/52037098เด็กหญิงกุลปรียาหงษ์เกิดท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
15ม.1/52937107เด็กหญิงปริณดาสุทินท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
16ม.1/53437112เด็กหญิงภัทธิชาจงไกรจักรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
17ม.1/54237120เด็กหญิงสิตานันท์จินากุลท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
18ม.1/54337121เด็กหญิงสุธินันท์จินุพงศ์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
19ม.1/6537132เด็กชายธีรกานต์ วงษ์พระจันทร์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
20ม.1/71537191เด็กชายสิทธินนท์โรจนเมธากุลท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
21ม.1/72937205เด็กหญิงณัฐรดาสุทธิรักษ์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
22ม.1/73137207เด็กหญิงนริศราเพชราท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
23ม.1/73337209เด็กหญิงพรรณนิภา อภัยท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
24ม.1/74137217เด็กหญิงวรรณกานต์ภักดีอักษรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
25ม.1/74237218เด็กหญิงวิลาวัลย์ นิลพัฒน์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
26ม.1/74437220เด็กหญิงศิริรัตน์ขุนชุมท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
27ม.1/74837224เด็กหญิงอสมาภรณ์ลอยวานิชย์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
28ม.1/82637251เด็กหญิงจันทร์เพ็ญคำเเป้นท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
29ม.1/84137266เด็กหญิงวณิดาสมวงค์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
30ม.1/102037344เด็กหญิงกุลธิดากูลภักดีท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
31ม.1/102637350เด็กหญิงนรีกานต์เดชรัตนวิไชยท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
32ม.1/102837352เด็กหญิงนันท์นภัสสายจันทร์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
33ม.1/103637360เด็กหญิงสุพิชญาสุขชุ่มท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
34ม.1/112337383เด็กหญิงณัฐธิดาเเก่นทองท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
35ม.2/21136110เด็กชายรัฐนันท์ณ นครท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
36ม.2/33436183เด็กหญิงณิชกานต์หนูสงค์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
37ม.2/33636185เด็กหญิงทฤฒมน ธราพรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
38ม.2/34836198เด็กหญิงอรวรรณรอดเมืองท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
39ม.2/4836207เด็กชายภูมิรพีตรีพงศ์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
40ม.2/52136270เด็กหญิงธิดารัตน์วัฒนสมัยท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
41ม.2/53836288เด็กหญิงวรรษมนปะการะพังท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
42ม.2/54236292เด็กหญิงสุกฤตาธรรมชาติท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
43ม.2/55036761เด็กหญิงชญาดานวลแก้วท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
44ม.2/6736305เด็กชายนฤนาทสระเเดงท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
45ม.2/61336311เด็กหญิงกนกกานต์นิ่มกาญจนาท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
46ม.2/61836316เด็กหญิงณัฐกาญจน์เจียมรัตนวงศ์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
47ม.2/62036318เด็กหญิงทิราภรณ์ฤทธิรัตน์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
48ม.2/62336322เด็กหญิงธาลินีช่วยสถิตย์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
49ม.2/62536324เด็กหญิงนัทธมนศรีวิจิตรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
50ม.2/62736326เด็กหญิงนิติลัดดา วงค์ขัณท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
51ม.2/63136330เด็กหญิงปฏินันท์รักษ์ทองท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
52ม.2/63436333เด็กหญิงปุณยวีร์เนียมเกตุท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
53ม.2/63636335เด็กหญิงพรรณภษาเพชรมณีท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
54ม.2/64436343เด็กหญิงสุชาวดีศรีบรรจงท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
55ม.2/64536344เด็กหญิงสุภัสสราอินทนุพัตรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
56ม.2/64636345เด็กหญิงอนัฐดาพวงทองท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
57ม.2/74536392เด็กหญิงศุภพิชญ์เกื้อสกุลท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
58ม.2/75036397เด็กหญิงอุทุมพรหวังประโยชน์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
59ม.2/81036407เด็กชายพีรพลจิตรสมรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
60ม.2/81736414เด็กหญิงกันยารัตน์คงรัตน์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
61ม.2/82136418เด็กหญิงจิรประภาพรแสงรัตน์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
62ม.2/82336420เด็กหญิงจิรัชญาชูชัยทยากุลท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
63ม.2/82436421เด็กหญิงจิราวรรณสงพัฒน์แก้วท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
64ม.2/83736434เด็กหญิงปิยธิดาคงยืนท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
65ม.2/83936436เด็กหญิงพลอยชมพูชูเอียดท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
66ม.2/84336440เด็กหญิงยศษญาวดีรู้สิ้นท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
67ม.2/84536442เด็กหญิงวรินรำไพจริยานุกูลพันธ์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
68ม.2/84636443เด็กหญิงศิรภัสสรศิริศักดิ์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
69ม.2/85036447เด็กหญิงอัจฉราพรเนาว์สุวรรณ์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
70ม.2/9936456เด็กชายพิทยุตม์ยอดพิจิตรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
71ม.2/91536462เด็กหญิงกรรณิการ์ม่วงหิมพานท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
72ม.2/91836465เด็กหญิงชนิศาเด็จดวงท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
73ม.2/92136469เด็กหญิงณิชากานต์แสงศรีท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
74ม.2/92536473เด็กหญิงธัญจิราอมโรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
75ม.2/92636474เด็กหญิงนภสร พรหมสุวรรณ์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
76ม.2/92836476เด็กหญิงเนตรชนกมากสุขท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
77ม.2/92936477เด็กหญิงบุญสิตาแก้วเกิดท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
78ม.2/93236480เด็กหญิงปภาวรินทร์งามขำท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
79ม.2/93336481เด็กหญิงเปมิกาทองประเทศท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
80ม.2/93736485เด็กหญิงพิมพิศาหนูสอนท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
81ม.2/94336491เด็กหญิงสิรภัทร ปานอุดมท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
82ม.2/94636494เด็กหญิงอรรคยุพาโพร่ขวางท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
83ม.2/101536511เด็กหญิงขวัญเรือนปานช่วยท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
84ม.2/102436520เด็กหญิงพิกุลวรรณสัจจาผลท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
85ม.2/102536521เด็กหญิงพิมพ์มาดาฉิมมุสิกท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
86ม.3/21735406เด็กหญิงจารุวรรณ คำดวงท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
87ม.3/21935408เด็กหญิงชนากานต์สงอาจินต์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
88ม.3/22535414เด็กหญิงนลิณีทองวิจิตต์ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
89ม.3/22735416เด็กหญิงปรัชญารัตน์แสงแถลงท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
90ม.3/22935418เด็กหญิงปาริฉัตร หอมกลิ่นท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
91ม.3/23535425เด็กหญิงรุ้งดาวรรณคงกำไรท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
92ม.3/23735427เด็กหญิงวิวรรรณษาสังข์กรดท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
93ม.3/24335433เด็กหญิงหรินรัตน์สมาคมท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
94ม.3/24535435เด็กหญิงอาทิตยาพะเนินศรีท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
95ม.3/24835438เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ศรทองท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
96ม.3/44535533เด็กหญิงนภัคสง่าสมพลท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
97ม.3/5235540เด็กชายจิตตินันท์เพ็ชรเสนท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
98ม.3/5835546เด็กชายณัฐวุฒิทองหยู่ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
99ม.3/51135549เด็กชายธนวิชญ์ทิพย์กองลาศท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
100ม.3/51635555เด็กชายศักดาใจห้าวท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา:7:36:12 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ท_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome