ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4

วิชากิจกรรม ส_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ (รับจำนวน 400 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 302 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11736898เด็กชายอัครวินท์อยู่เถาส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
2ม.1/14136922เด็กหญิงรุ่งทิพย์สุขน้อยส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
3ม.1/3136981เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์บัวศรีส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
4ม.1/3236982เด็กชายชณะศักดิ์จิตอารีย์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
5ม.1/3336983เด็กชายชินาธิปเทียบศรไชยส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
6ม.1/3436984เด็กชายณัฐพงค์จิโสะส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
7ม.1/3736987เด็กชายธนกรดีกุลส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
8ม.1/31036990เด็กชายยศกรก้งเส้งส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
9ม.1/31236992เด็กชายสถาพรจุลศักดิ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
10ม.1/31336993เด็กชายสรวิชญ์จำนงลักษณ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
11ม.1/31436994เด็กชายสันสิทธิ์พึ่งพัฒนาส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
12ม.1/4437033เด็กชายขัตติยะจันทพันธ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
13ม.1/43937068เด็กหญิงพิมพ์ณภัทรรอดคงส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
14ม.1/44337072เด็กหญิงภัทรนิศาหนูทองส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
15ม.1/44537074เด็กหญิงวิชญาดาทิพย์กองลาศส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
16ม.1/5837086เด็กชายภูดิศจันทร์คงส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
17ม.1/51237090เด็กชายศุภฤกษ์ลาภจุติส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
18ม.1/51637094เด็กชายอนันต์สิทธิ์สุนทรรักษ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
19ม.1/53937117เด็กหญิงวาปีย์บุญชูส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
20ม.1/54137119เด็กหญิงศุภาพิชญ์คานุรักษ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
21ม.1/6337130เด็กชายธนกรสุทินส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
22ม.1/6837135เด็กชายภัทรกร พรหมจรรย์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
23ม.1/61137138เด็กชายเมธาวรินทร์จิตนุพงศ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
24ม.1/61237139เด็กชายวรดรมาอินทร์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
25ม.1/61637143เด็กชายสุชาภัทร ขาวชอุ่มส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
26ม.1/63637163เด็กหญิงภัทรสุดา คงสงค์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
27ม.1/63937166เด็กหญิงวลัยพรรณบัวไหมส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
28ม.1/64337170เด็กหญิงสรัลรัตน์เงินถาวรส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
29ม.1/81437239เด็กชายสุรสิทธิ์ชูบัวทองส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
30ม.1/9437277เด็กชายกษิตย์เดช พลจันทร์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
31ม.1/94037313เด็กหญิงปาลิตาชูศรีส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
32ม.1/101037334เด็กชายนพฤทธิ์ พันธรักษ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
33ม.1/101237336เด็กชายปีย์มนัสหนูเพชรส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
34ม.1/101837342เด็กชายอภิรักษ์มากสุขส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
35ม.1/102437348เด็กหญิงณัฐกมล เนตรจรัสแสงส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
36ม.1/102537349เด็กหญิงธันยมัยจิตต์ณรงค์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
37ม.1/11237362เด็กชายกฤตภาสราชรักษ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
38ม.1/11337363เด็กชายกฤษณกานต์หุพาทิพย์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
39ม.1/11437364เด็กชายคุณากรนาทะชัยส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
40ม.1/11537365เด็กชายชัชวาลจันทร์ไพรพฤกษ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
41ม.1/11837368เด็กชายพีรพัฒน์ภักดีอักษรส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
42ม.1/111037370เด็กชายภาณุพงศ์ ยกเลื่อนส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
43ม.1/111537375เด็กหญิงจิราพัชร เพชรไทยพงศ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
44ม.1/111637376เด็กหญิงจีรภัทรเชิดชูส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
45ม.1/112037380เด็กหญิงณัฏฐณิชาชุมชูส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
46ม.1/112437384เด็กหญิงณัฐวราจันทมาศส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
47ม.1/112937389เด็กหญิงนันทวันรัจรัญส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
48ม.1/113237392เด็กหญิงภูริดา เห็นทั่วส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
49ม.2/1236051เด็กชายกษิรวัตรรัตนมณีส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
50ม.2/1336052เด็กชายเฉลิมชัยใจเหมาะส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
51ม.2/1436053เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทัฬหกิจส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
52ม.2/1536054เด็กชายณัฐวุฒิภิรมยาภรณ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
53ม.2/1636055เด็กชายถิรวิทย์ถือทองส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
54ม.2/1936058เด็กชายภูบดีสร้อยสนส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
55ม.2/11236061เด็กชายศักรินทร์แดงสอาดส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
56ม.2/11836067เด็กหญิงณิชกานต์ว่องเจริญพันธ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
57ม.2/11936068เด็กหญิงณิชาพัชร์ ควรกิจส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
58ม.2/13336082เด็กหญิงฟ้าใสนวลวิลัยส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
59ม.2/13536084เด็กหญิงมณีพรรณพุทธรักษ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
60ม.2/13636085เด็กหญิงเมษาดิษฐโรจน์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
61ม.2/14736096เด็กหญิงสุนันท์ทาคงดีส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
62ม.2/24036139เด็กหญิงวริสราขุนสุทนส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
63ม.2/24136140เด็กหญิงวันวิสาข์ ต่อมส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
64ม.2/35037452เด็กชายอิสรานุวัฒน์สุขประเสริญส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
65ม.2/4736206เด็กชายเพชรสุระกาสุระกาหลส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
66ม.2/4936208เด็กชายศักรินทร์บุปผากิจส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
67ม.2/41036209เด็กชายสรวิชญ์จันทร์เกิดส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
68ม.2/41336212เด็กชายสิรวิชญ์โสนารถส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
69ม.2/42236221เด็กหญิงณัฏฐนันท์ลุ้งกี่ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
70ม.2/42936228เด็กหญิงนลินทิพย์ศรีภาวินทร์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
71ม.2/43136230เด็กหญิงบริตตาอุสาห์ดีส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
72ม.2/43236231เด็กหญิงปรีญาภรณ์บุญโสภาศส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
73ม.2/43636235เด็กหญิงปิยฉัตรลิ้มสกุลส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
74ม.2/44736247เด็กหญิงอชิตาชัยโมส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
75ม.2/5136250เด็กชายจตุพรปักเข็มส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
76ม.2/5236251เด็กชายจตุรวิทย์เรืองศรีส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
77ม.2/5436253เด็กชายชินดนัยผลไชยส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
78ม.2/5536254เด็กชายชิษณุุพงศ์เล็กประเสริฐส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
79ม.2/51036259เด็กชายสรายุทธเเดงด้วงส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
80ม.2/51236261เด็กชายสิรวิชญ์คงสถาพรกุลส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
81ม.2/55136762เด็กชายวัธนชัยนุราภักดิ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
82ม.2/6836306เด็กชายนิติธรพาสกลส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
83ม.2/6936307เด็กชายปฐมพรเกษกล้าส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
84ม.2/62236321เด็กหญิงธัญสุดาวงศ์วิภูษณะส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
85ม.2/62436323เด็กหญิงธิตินาถคงแก้วส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
86ม.2/7736354เด็กชายธนกรมีชัยส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
87ม.2/71036357เด็กชายพงศ์ปพนสวัสดิภาพส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
88ม.2/8136398เด็กชายจิรัฏฐ์จิรอัฑฒากรส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
89ม.2/8736404เด็กชายธีรธร รักษาเมืองส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
90ม.2/81336410เด็กชายวัชระเทวภักดิ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
91ม.2/82536422เด็กหญิงเจนจิราอุตรภาศส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
92ม.2/82736424เด็กหญิงณัฐกฤตาโทบุรีส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
93ม.2/83336430เด็กหญิงนันทการณ์โชติวรรณส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
94ม.2/83636433เด็กหญิงปาริชาติคุณรัตน์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
95ม.2/84736444เด็กหญิงสุพนิตาฝอยทองส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
96ม.2/91936466เด็กหญิงณัฐกมลจิตต์เจนการส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
97ม.2/92036467เด็กหญิงณัฐณิชานาคแป้นส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
98ม.2/92436472เด็กหญิงธนภรณ์ช่วยรอดส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
99ม.2/93136479เด็กหญิงบุษราคัมรอดรักษ์ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
100ม.2/93836486เด็กหญิงวรดาหนูทับส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา:7:36:02 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2 | 3 | 4

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ส_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome