ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560


วิชากิจกรรม พ_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา (รับจำนวน 75 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 75 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1536886เด็กชายทิวากรอมรวัชร์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
2ม.1/14936930เด็กหญิงอัญชิษฐาสุขสงค์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
3ม.1/2136932เด็กชายกล้าณรงค์สุพันธ์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
4ม.1/2236933เด็กชายณวัฒน์จุทองพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
5ม.1/2336934เด็กชายณัฐชนนเกิดมณีพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
6ม.1/2436935เด็กชายทรงศักดิ์ทองทิพย์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
7ม.1/2836939เด็กชายธราเทพมุขโรจน์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
8ม.1/2936940เด็กชายพลกฤตพลสวัสดิ์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
9ม.1/21636947เด็กชายหรรษวัตแสงแก้วพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
10ม.1/3536985เด็กชายดรัณภพเจริญผลพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
11ม.1/41337042เด็กชายวัชรสรณ์เพชรศรีพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
12ม.1/42337052เด็กหญิงชลิดาพรหมทองพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
13ม.1/44837077เด็กหญิงสุพัตราทองแก้วพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
14ม.1/44937078เด็กหญิงอริศราโพธิ์ทิพย์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
15ม.1/51137089เด็กชายศิวกรยุเหล็กพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
16ม.1/51837096เด็กหญิงกรรณ์นิกาคงกุลพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
17ม.1/51937097เด็กหญิงกัญนิชาคงฤทธิ์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
18ม.1/6437131เด็กชายธนากรแก้วดีพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
19ม.1/6637133เด็กชายธีรภัทรทองเเท้พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
20ม.1/61037137เด็กชายเมธัสไชยจิตต์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
21ม.1/61737144เด็กชายอัครวินท์ณ พัทลุงพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
22ม.1/62037147เด็กหญิงกฤตธรารอดสมบุญพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
23ม.1/62237149เด็กหญิงชลธิรศน์เเสงสุวรรณโณพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
24ม.1/63537162เด็กหญิงภัคภิญญาขุนณรงค์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
25ม.1/64237169เด็กหญิงสรนันท์ เหมรัตนานนท์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
26ม.1/7537181เด็กชายชนันสิริ จินดาฤกษ์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
27ม.1/7737183เด็กชายธรรมปพน กวมทรัพย์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
28ม.1/7937185เด็กชายปรมีพันธภาพพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
29ม.1/71137187เด็กชายพิชัยยุทธทองรัตน์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
30ม.1/74637222เด็กหญิงสิริญญาคงทนพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
31ม.1/9937282เด็กชายธนันดรปล่องเจริญพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
32ม.1/91637289เด็กชายอภิรักษ์บรรดิษพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
33ม.2/2536104เด็กชายณัฐชนนควรศิริพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
34ม.2/2736106เด็กชายธนพลถนอมพันธ์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
35ม.2/2836107เด็กชายธีรยุทธพันธ์บุญลือพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
36ม.2/6436302เด็กชายณกรวาจาเพชรพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
37ม.2/6636304เด็กชายณัฐภาสสุขใหม่พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
38ม.2/61136309เด็กชายศิรสิทธิ์จันทร์นวลพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
39ม.2/7236349เด็กชายกฤษณ์กมลห้วยเจริญพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
40ม.2/7536352เด็กชายชยานันต์ชูทิพย์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
41ม.2/7636353เด็กชายทัศน์พล รักษ์ทิพย์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
42ม.2/75136764เด็กชายสรวีย์ดวงทิพย์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
43ม.3/11335352เด็กชายสรวิชญ์ภวานุวงค์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
44ม.3/21635405เด็กหญิงเขมวิกาน้ำขาวพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
45ม.3/23435423เด็กหญิงภัทรชดาเกิดด้วยทองพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
46ม.3/42135509เด็กหญิงกนกพิชญ์ทองสมพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
47ม.3/45035538เด็กหญิงอารียาสงแป้นพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
48ม.3/61435604เด็กหญิงกัลย์สุดา ดวงมณีพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
49ม.3/63235622เด็กหญิงบูญญาดาเจริญสุขพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
50ม.3/72935668เด็กหญิงปณิชาหมอกแก้วพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
51ม.3/8235690เด็กชายณัฐภัทรไชยนุรัตน์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
52ม.3/8335691เด็กชายติณณภพโอแสงใสพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
53ม.3/8535693เด็กชายปณชัชเอี่ยมน้ำพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
54ม.3/8635694เด็กชายพิชญะหนูคงพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
55ม.3/8735695เด็กชายภวัตศรีภักตราพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
56ม.3/8935697เด็กชายเมธีดาบเงินพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
57ม.3/81035698เด็กชายวุฒิพงศ์ชูจินดาพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
58ม.3/81235700เด็กชายสหรัฐเลี่ยมแก้วพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
59ม.3/81435702เด็กชายสุพัฒน์พงศ์แก้วล้วนสมพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
60ม.4/5334638นางสาวรัตนาภรณ์หวานเหลือพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
61ม.4/51834877นางสาวทิพย์นภาสิงห์ทองพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
62ม.4/52134926นางสาวพลอยอันดาคงเกตุพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
63ม.4/74136834นางสาวภาสินีวงศ์สวัสดิ์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
64ม.4/102034871นางสาวชญาสินีแก้วแกมเงินพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
65ม.4/102534880นางสาวธมลวรรณนาคสุขพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
66ม.4/102634883นางสาวนิตภวรรณสินธุพาชีพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
67ม.4/102934896นางสาวหทัยภัทรแซ่แต้พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
68ม.5/21133988นางสาวอนัญญาหนูเเก้วพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
69ม.5/34136648นางสาวลักขณาจันทร์ดำพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
70ม.5/53234373นางสาวณัฐธิดาชูราษฎร์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
71ม.5/61534065นางสาวณัฏฐณิชาศรีกิ้มพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
72ม.6/51533308นางสาวพิชญาวีมาลารัตน์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
73ม.6/82233305นางสาวธันยาพรจักษุรางค์พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
74ม.6/82333307นางสาวพลอยไพลิน ขันธรรมพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
75ม.6/84033778นางสาวณัฐวดีอินมั่นพ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:19:21 น.

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม พ_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษา.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome