ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560


วิชากิจกรรม ศ_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี (รับจำนวน 60 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 60 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/13436915เด็กหญิงปวริศาสำอางกายศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
2ม.1/13536916เด็กหญิงปัณฑิตาช่วยสงค์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
3ม.1/13636917เด็กหญิงปาณิสราเมืองแก้วศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
4ม.1/21536946เด็กชายสหรัถวชิรพันธุ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
5ม.1/21736948เด็กชายอัครวิทย์กิตติธิรางกูรศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
6ม.1/22036951เด็กหญิงกาญจนาบรรจงเมืองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
7ม.1/3836988เด็กชายปิยะวัฒน์ทองกิ่งศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
8ม.1/32037000เด็กหญิงกิตติยาจิรนนท์วงศ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
9ม.1/32437004เด็กหญิงชนัญธิดาคิดดีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
10ม.1/33837018เด็กหญิงพิชชาภาเกาะกลางศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
11ม.1/4537034เด็กชายชาตรีเรืองสังข์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
12ม.1/41137040เด็กชายยศถาบรรดาศักดิ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
13ม.1/41237041เด็กชายวรารุตม์ดุษฎังค์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
14ม.1/51037088เด็กชายวาคิมพลชัยศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
15ม.1/62837155เด็กหญิงดรุวรรณสิทธิรักษ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
16ม.1/73437210เด็กหญิงเพ็ชรระพี เพ็ชรรัตน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
17ม.1/73637212เด็กหญิงรัชนี ราชบำเพิงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
18ม.1/82137246เด็กหญิงกฤติมา ภู่พันธ์ตระกูลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
19ม.1/82337248เด็กหญิงเกษสราคณะพืชศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
20ม.1/93837311เด็กหญิงปลายฟ้าจิตตรีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
21ม.1/94437317เด็กหญิงรมัยนลิน เสนาพงค์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
22ม.1/94837321เด็กหญิงศุภนิตาเพชรเกลี้ยงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
23ม.1/95037323เด็กหญิงอรอุมาพาสากลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
24ม.2/21036109เด็กชายภูริภัทรกลับส่งศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
25ม.2/21236111เด็กชายวสวัตติ์แสงแก้วศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
26ม.2/31436163เด็กชายนิพิฐพนญ์เส้งวั่นศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
27ม.2/31636165เด็กชายลภนเลขาพันธุ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
28ม.2/32936178เด็กหญิงณัฏฐาพัชร์พงศ์ถาวราเดชศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
29ม.2/34936199เด็กหญิงไอย์ลดาหยู่ทิพย์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
30ม.2/4336202เด็กชายชัยวัฒน์ยะกะชัยศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
31ม.2/4436203เด็กชายธีรวัฒน์ ทองนอกศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
32ม.2/45036770เด็กหญิงณัทธัญภัสส์สิริภูวนัตถ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
33ม.2/51436263เด็กหญิงชนากานต์แรกรุ่นศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
34ม.2/52736276เด็กหญิงพรจรัสทองขาวศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
35ม.2/61636314เด็กหญิงกัญญาณัฐวงศ์ถาวรศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
36ม.2/63236331เด็กหญิงปวีณ์ธิดาห่อแก้วธนัทพงศ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
37ม.2/63836337เด็กหญิงพิชญธิดาพรหมฃาติศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
38ม.2/8636403เด็กชายเทียนเอกสุวรรณวัฒน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
39ม.2/93436482เด็กหญิงพัชนิดาฐานะกาญจน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
40ม.2/94136489เด็กหญิงสิรดาประทุมมณีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
41ม.3/1735346เด็กชายพงศกรเติมทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
42ม.3/32935468เด็กหญิงณริสสาดำเนินผลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
43ม.3/43135519เด็กหญิงดลมินทร์หยู่ทิพย์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
44ม.3/51235551เด็กชายนวดิษย์ทองนอกศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
45ม.3/61535605เด็กหญิงกัลยาภรณ์อรัญรัตน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
46ม.3/8435692เด็กชายธนพลรัตน์มนตรีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
47ม.3/8835696เด็กชายมนัญชัยบุญหวังศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
48ม.3/81535703เด็กชายอภิรักษ์เดชารัตน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
49ม.3/83435723เด็กหญิงนิศารัตน์จันทร์แก้วศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
50ม.3/93535773เด็กหญิงภัทรลดากิจผดุงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
51ม.4/24136784นายปวิชสังข์วารีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
52ม.4/24336786เด็กชายหัตถโกวิทเต็มรัตน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
53ม.4/101634859นายภูพิพัฒน์พัลพัฒน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
54ม.4/12234964นายศิริพงศ์เมธีภัทรกุลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
55ม.5/63836682นางสาวพรสวรรค์ขาวอรุณศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
56ม.5/84336711นายสธนเราะหะวิลัยศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
57ม.6/4233021นายณภัทรนิธิสกุลกาญจน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
58ม.6/5132557นายวิทมนต์อินทรอักษรศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
59ม.6/5533073นายชนายุสพลฤทธิ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
60ม.6/123133599นางสาวภารดีสิงห์สุวรรณศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา:7:35:28 น.

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ศ_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรี.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome