ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2

วิชากิจกรรม ศ_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์ (รับจำนวน 110 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 109 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/12836909เด็กหญิงณัฐนรีแก่นทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
2ม.1/22236953เด็กหญิงจรณินทร์ วังบุญคงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
3ม.1/22636957เด็กหญิงชุติกาญจน์กาญจนอุดมศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
4ม.1/3636986เด็กชายตะวันฉายบรรจงเกลี้ยงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
5ม.1/62337150เด็กหญิงชวิศาจิตมั่นศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
6ม.1/62637153เด็กหญิงณัฐธิดาเรืองจันทร์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
7ม.1/63837165เด็กหญิงรักษิตา สังสัพพันธุ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
8ม.1/91237285เด็กชายธีรพลคงทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
9ม.1/91437287เด็กชายภัทรกรนวลปานศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
10ม.1/92537298เด็กหญิงขวัญฤทัยคูณมีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
11ม.1/10437328เด็กชายชยานันต์สุขสงค์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
12ม.1/101537339เด็กชายยศกรศิริสมบัติศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
13ม.2/41536214เด็กหญิงกรกนกสังขพันธ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
14ม.2/42336222เด็กหญิงณัฐธยาน์ชลสิทธิ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
15ม.2/82036417เด็กหญิงจิณณพัตราตรีพฤกษ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
16ม.2/84236439เด็กหญิงภัทริดาพิศแลงามศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
17ม.3/61635606เด็กหญิงกีรติโอรัญรักษ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
18ม.3/91235750เด็กชายสดายุยวนทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
19ม.4/11234696นางสาวสุชานันท์แก้วเรืองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
20ม.4/2634691นางสาววรินทรยะสง่าศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
21ม.4/2934719นางสาวกัณฐ์กมลนวลล่องศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
22ม.4/23736780นางสาวจิลลาภัทรจิตต์ประไพศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
23ม.4/33036031นางสาวภรภัทรรัตนคำศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
24ม.4/41234690นางสาวรวงข้าวประเสริฐศรีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
25ม.4/41534734เด็กหญิงปณิตาเพชราภรณ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
26ม.4/5534673นางสาวตะวันเดชานุกูลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
27ม.4/53435326นางสาวพิชญ์นันท์จันทมาศศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
28ม.4/6834674นางสาวธนิสราวรภักดีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
29ม.4/61634718นางสาวกัญญ์ลภัสสุวรรณอักษรศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
30ม.4/61734733นางสาวปณิกาญจน์รามรสศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
31ม.4/61834736นางสาวพิมพ์ชนกหิรัญศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
32ม.4/61934742นางสาวสุพิชชากล้าณรงค์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
33ม.4/62034769นางสาวกุลธิดาทองมีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
34ม.4/63035135นางสาวเครือฟ้าแซ่เฮ่าศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
35ม.4/63335142นางสาวกรองกนกทิพย์มณีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
36ม.4/71534778นางสาวนลินีจิตตวรพงศ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
37ม.4/71634789เด็กหญิงเวธิกาช่วยชูศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
38ม.4/72634899นายชยากรณ์ เจี้ยงยี่ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
39ม.4/73235324นางสาวทิพวรรณ์จู้พันธ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
40ม.4/9434605นายจตุภัทรอมรวัชร์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
41ม.4/9934721นางสาวจิตจำนงค์บัวสมศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
42ม.4/91034767นางสาวกชนิกานงค์นวลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
43ม.4/91234815เด็กหญิงกชกรผลทวีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
44ม.4/92236748นางสาวฉัตรพิรุฬห์อนุสรณ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
45ม.4/92736851นางสาวจณิสตาเจ๊ะแหล้ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
46ม.4/92836852นางสาวชณันดา ระฆังทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
47ม.4/93136855นางสาวฐิตินันท์แซ่หลีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
48ม.4/93236856นางสาวณัฐณิชาเพชรม่วงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
49ม.4/10734670นางสาวกฤตพรสักมาสศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
50ม.4/101134722นางสาวฉมามิญช์วงศ์สุวรรณศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
51ม.4/101234727นางสาวณัฐญาดาฉายประทีปศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
52ม.4/103234918นางสาวชัชชิตาเหมทานนท์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
53ม.5/11134067นางสาวธันยพรวิบุลศิลป์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
54ม.5/31133911นางสาวกรกนกส่งเสริมสกุลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
55ม.5/31233937นางสาวอาดีละฮ์สายวารีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
56ม.5/31434064นางสาวณัฎฐญาดาไพรินศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
57ม.5/31834159นางสาวกนกวรรณมีแก้วศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
58ม.5/31934162นางสาวจิดาภาหมิดสะแหล้ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
59ม.5/32134186นางสาวอัชณีญาขุนประดิษฐ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
60ม.5/6233837นางสาวอิงอุษาเหมประพันธุ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
61ม.5/6533882นางสาวอนงค์นาฏเพชรทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
62ม.5/6633923นางสาวนาราภัทรสิทธิกุลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
63ม.5/6733929นางสาวภัสสิกานต์วงศ์สวัสดิ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
64ม.5/61634074นางสาวพัชราภรณ์สืบสมศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
65ม.5/61734082นางสาวมุกนรินทร์หนูนวลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
66ม.5/61934172นางสาวปาลิตามนตรีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
67ม.5/62334374นางสาวนภกมลฉันสำราญศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
68ม.5/63536679นางสาวปวริสาไชยรัตน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
69ม.5/63736681นางสาวพนิตาสุวรรณชลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
70ม.5/64036685นางสาวศิรภัสสรยอดพิจิตรศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
71ม.5/64136686นางสาวศิริวรรณกิจธนาคมศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
72ม.5/64336688นางสาวอรชนกปุนปองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
73ม.5/7333909นางสาวกชกรหนูจันทร์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
74ม.5/7433917นางสาวชวัลลักษณ์ภาคยาสิทธิ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
75ม.5/7533933นางสาวศศิกานต์มาลยาภรณ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
76ม.5/82634176นางสาวพิมพ์มาดาไทยช่วยศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
77ม.5/83536703นางสาวธณัฐสมน กาญจนะศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
78ม.5/9333830นางสาวพิชญาภาศรีเมืองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
79ม.5/92134165นางสาวชญาณีย์ชูละเอียดศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
80ม.5/102334166นางสาวชยามรชนกชนีกุลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
81ม.6/12033488นางสาวณัฐวดีเสถียรกิจศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
82ม.6/13133539นางสาวสาริศาส่งเสริมสกุลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
83ม.6/22933527นางสาวนภสรสังข์ทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
84ม.6/52433505นางสาวสาธิตายุกติษฐดิลกศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
85ม.6/52933628นางสาวกิรตานิยมเดชาศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
86ม.6/6433045นางสาวญาราภรณ์คชสง่าศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
87ม.6/6533058นางสาวภัคจิราฮวดไล่ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
88ม.6/6633152นางสาวธนิษฐาเดชทองคำศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
89ม.6/6733158นางสาวพัชรมัยแก้วบางพูดศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
90ม.6/61133248นางสาวนิชดาประภารัตน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
91ม.6/61433293นางสาวจุฑานาถปริศวงศ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
92ม.6/61533311นางสาวศตกมลปิยะวัฒนากูรศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
93ม.6/61633313นางสาวสรัสวดีมาศเมฆศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
94ม.6/62233443นางสาวญานิกาเกษรสิทธิ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
95ม.6/62433564นางสาวทยิดาใจรังษีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
96ม.6/62533569นางสาวปัทมกรพรหมรัตน์พรรณ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
97ม.6/62733626นางสาวอรณิชาชูโฉมศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
98ม.6/62934515นางสาวอานิต้าเสมอสาศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
99ม.6/63735983นางสาวเบญจลักษณ์เจี้ยงยี่ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
100ม.6/63835984นางสาวปภาวรินทร์ชนะศรีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา:7:35:04 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ศ_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome