ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560


วิชากิจกรรม ศ_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์ (รับจำนวน 66 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 63 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/24236973เด็กหญิงพิศลยาพรมนินศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
2ม.1/24836979เด็กหญิงอริสรามัทมิฬศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
3ม.1/31836998เด็กหญิงกฤติยาถาวรสารศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
4ม.1/32537005เด็กหญิงชรินรัตน์ โรยแก้วศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
5ม.1/32837008เด็กหญิงณ ตะวันอริยกุลนิมิตศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
6ม.1/33337013เด็กหญิงนิศารัตน์ คุ้มหอยกันศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
7ม.1/33537015เด็กหญิงปาณิศราบัวพันธ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
8ม.1/33637016เด็กหญิงปานจิตต์ใจอารีย์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
9ม.1/34537025เด็กหญิงสรัญญา รำจวนศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
10ม.1/34737027เด็กหญิงอรุณลักษณ์รอดเกลี้ยงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
11ม.1/34837028เด็กหญิงอัจจิมาคงทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
12ม.1/34937029เด็กหญิงอารยาคำใสศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
13ม.1/41937048เด็กหญิงกัญญ์วรา จารีย์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
14ม.1/42237051เด็กหญิงชญานิศคุ้มสังข์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
15ม.1/43237061เด็กหญิงธิติมา ศรีรักษาศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
16ม.1/43837067เด็กหญิงพิมพ์ชนกชูแก้วร่วงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
17ม.1/44137070เด็กหญิงแพรวพิชญาบุญเกิดศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
18ม.1/52237100เด็กหญิงณัชชาโมราศิลป์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
19ม.1/54637124เด็กหญิงอทิตยาศรีนวลขาวศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
20ม.1/62737154เด็กหญิงณัฐภัทรเพชรชูศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
21ม.1/63037157เด็กหญิงเนตรสกาวเปลี่ยวปลอดศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
22ม.1/63337160เด็กหญิงปุณณิศาชินวงศ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
23ม.1/64037167เด็กหญิงศิริวรรณภูมีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
24ม.1/64137168เด็กหญิงโศภิษฐาจิตรวิบูลย์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
25ม.1/64637173เด็กหญิงสิริขวัญบุญขวัญศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
26ม.1/65037457เด็กหญิงอักษิพรโย้จิ้วศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
27ม.1/72037196เด็กหญิงจิดาภาชุมดำศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
28ม.1/72137197เด็กหญิงจิดาภานาคาศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
29ม.1/72337199เด็กหญิงชุติมาสุวรรณเศวตศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
30ม.1/94937322เด็กหญิงสุธิดายิ้มละมัยศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
31ม.1/95137324เด็กหญิงอัสวาณีอารงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
32ม.2/23036129เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์เพ็ชรมนต์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
33ม.2/62636325เด็กหญิงนันท์นภัสประนีศหัศศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
34ม.2/74736394เด็กหญิงสิตาภา ปานเนียมศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
35ม.2/94536493เด็กหญิงอมลณัฐหัชชะวณิชศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
36ม.3/24936755เด็กชายราชพงศ์พรหมจันทร์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
37ม.3/34335482เด็กหญิงภัทรานิษฐ์กิ่งรัตน์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
38ม.3/41135499เด็กชายภัทรภูมิชูรักษาศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
39ม.3/41535503เด็กชายสรรเพชญสุภาวงศ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
40ม.3/44235530เด็กหญิงมัณฑนานาคฤทธิ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
41ม.3/52735566เด็กหญิงณัฐกานต์สุขขำมาศศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
42ม.3/54135580เด็กหญิงวิชชุดาเดชสุรางค์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
43ม.3/63435624เด็กหญิงปาลิดาเลิศสุทธิชวาลศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
44ม.3/63735627เด็กหญิงพิลาสิณีกาฬสุวรรณศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
45ม.3/64535637เด็กหญิงอสมาภรณ์ขวัญมาศศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
46ม.3/71735656เด็กหญิงเกศศิณีย์เพียงพิมพ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
47ม.3/73135671เด็กหญิงปาณิสราทศภพศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
48ม.4/21034732นางสาวนิรชาโอ่เรืองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
49ม.4/33936797นางสาววิลาสิณีศรีวิชัยศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
50ม.4/43435030นางสาวรัตนากรขุนทองเพชรศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
51ม.4/51234773นางสาวญานันดาจำปาทองศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
52ม.4/51334777นางสาวตรีนาเวียงแก้วศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
53ม.4/51434780นางสาวปารมีทรัพย์ทวีแสงศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
54ม.4/92636850นางสาวเกศราวดีสุทธิพันธ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
55ม.4/93736861นางสาวยุพารัตน์ ทาสุคนธ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
56ม.4/94236866นางสาวหัสราภรณ์บุญมาศศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
57ม.4/94336867นางสาวอภิญญาภักดีศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
58ม.5/91834058นางสาวกรกนกลิขิตการศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
59ม.5/92034121นางสาวณิชาภัทรบุญญวงศ์ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
60ม.5/92334187นางสาวอาทิตยาไตรระเบียบศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
61ม.5/101634027นางสาวรมิตานุกูลกิจศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
62ม.5/101834063นางสาวฐิติรัตน์ยุเหล็กศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
63ม.6/8433070นายพุฒิพงศ์รูปโอศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:16:09 น.

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ศ_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome