ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560


วิชากิจกรรม ง_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร (รับจำนวน 50 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 47 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/31136991เด็กชายวชิรวิทย์ศรีรักษาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
2ม.1/5237080เด็กชายกัลยกฤตสุขขาวง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
3ม.1/61337140เด็กชายวัณณุวรรธน์เอียดแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
4ม.1/7437180เด็กชายเจนรบจรดิฐง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
5ม.1/7837184เด็กชายธีรวัฒน์โพธิ์วินารถง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
6ม.1/83537260เด็กหญิงปิยมนทองมลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
7ม.1/84537270เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แปวประเสริฐง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
8ม.2/12436073เด็กหญิงปรียารัตน์ขุนไชยศรีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
9ม.2/13036079เด็กหญิงเพ็ญนภาพุฒแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
10ม.2/13436083เด็กหญิงภัทราวดี บัวเพ็ชรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
11ม.2/14036089เด็กหญิงวริศราบริบูรณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
12ม.2/14136090เด็กหญิงวรุณทิพย์โมราง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
13ม.2/14536094เด็กหญิงสกุลดีมาดวงเเก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
14ม.2/14836097เด็กหญิงสุวภาตะแหละ ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
15ม.2/3536154เด็กชายณัฐนันท์สังข์วิเชียรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
16ม.2/3636155เด็กชายณัฐวัตรสมจิตต์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
17ม.2/31036159เด็กชายธนกฤตสาดสูงเนินง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
18ม.2/31336162เด็กชายนภัทรรอดช่วยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
19ม.2/31536164เด็กชายปัทฐวินน์ย้อยนวลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
20ม.2/31736166เด็กชายวชิรวิทย์บริบูรณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
21ม.2/31936168เด็กชายศุภวิชญ์พลเดชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
22ม.2/32136170เด็กชายอรรถพลถนอมพันธุ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
23ม.2/71736364เด็กหญิงจารุภัทรพลหาญง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
24ม.2/72336370เด็กหญิงณัฐชยาอาการสง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
25ม.2/73236379เด็กหญิงปรายเทียนม่วงแสงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
26ม.2/73436381เด็กหญิงปวันรัตน์พันธนียะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
27ม.4/21334796นางสาวอารีรัตน์สมวงค์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
28ม.4/23936782นางสาวตติญาบุษบาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
29ม.4/24236785นางสาววนัชพรรอดพิบัติง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
30ม.4/41934785นางสาวรุ่งระวี เมืองแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
31ม.4/6134195เด็กชายปริเยศไอยศูรย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
32ม.4/81634784นางสาวมัณฑนาปัญญาวัชระง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
33ม.4/81934794นางสาวอัจฉราพร รักทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
34ม.5/5733950นายปราบดาเพชรสงครามง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
35ม.5/51734040นายกันตพิชญ์คงมณีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
36ม.5/52134142นายธนพัฒน์ชลยิ่งยงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
37ม.5/54436771นายนันทกรกาลรักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
38ม.5/61134014นางสาวฐิดาพรอนวัชการง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
39ม.5/61234022นางสาวพันพัสสาหมวกโตนดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
40ม.5/61434032นางสาววิชญาดามาบัวง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
41ม.5/64436772นายนันทกาฬกาลรักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
42ม.5/72134141นายณัฐปคัลภ์วัฒนสิทธิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
43ม.5/93436716นางสาวณิศามณีศิริสมบัติง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
44ม.6/3333053นางสาวนิตยาทิพย์มุนีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
45ม.6/3533064นางสาวศศิวรรณสมใจง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
46ม.6/32833492นางสาวธันย์ชนกรังคะวงษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
47ม.6/51633356นางสาวพิยดาชูธรรมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:16:25 น.

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ง_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตร.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome