ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2

วิชากิจกรรม ง_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม (รับจำนวน 110 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 108 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11836899เด็กหญิงกมลรัตน์วิเชียรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
2ม.1/12036901เด็กหญิงกิตติมาผ่อนผันง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
3ม.1/12136902เด็กหญิงกุลนิษฐ์ยมพมาสง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
4ม.1/13336914เด็กหญิงปวริศาเจริญลาภง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
5ม.1/14336924เด็กหญิงวณาภรณ์เชิญทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
6ม.1/14836929เด็กหญิงสุภัชชาเเหล่พั่วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
7ม.1/23136962เด็กหญิงณัฐสินีพงสกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
8ม.1/23236963เด็กหญิงณิชนันท์มัชฌิมวงศ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
9ม.1/23436965เด็กหญิงดลยาวดีเมืองแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
10ม.1/32637006เด็กหญิงชุติกาญจน์บุญขวัญง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
11ม.1/33937019เด็กหญิงมณฑิราเบญจกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
12ม.1/43537064เด็กหญิงปิยาพัชรขุนพิท้กษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
13ม.1/44637075เด็กหญิงสโรชายอดล้ำง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
14ม.1/54537123เด็กหญิงหัสถพรสุวรรณฤกษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
15ม.1/64437171เด็กหญิงสิตานันท์ศรีจันทร์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
16ม.1/64537172เด็กหญิงสิราวรรณชัยชนะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
17ม.1/72837204เด็กหญิงณัฐนรี จงภักดีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
18ม.1/73737213เด็กหญิงรัฐดาภรณ์ รักชิตรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
19ม.1/81837243เด็กหญิงกมนสุภาบุรัมพฤกษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
20ม.1/81937244เด็กหญิงกรรติกาเบญจธรรมรักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
21ม.1/82537250เด็กหญิงจันจิราเพชรดำง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
22ม.1/83937264เด็กหญิงมณีกานต์ไชยานุพงศ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
23ม.1/84037265เด็กหญิงลินลาสลิลวงศ์สุวรรณง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
24ม.2/32436173เด็กหญิงกัญญาวีร์อุบลสวัสดิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
25ม.2/32636175เด็กหญิงชัญญานราพงศ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
26ม.2/32736176เด็กหญิงฐิติชญาใสสะอาดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
27ม.2/32836177เด็กหญิงฐิติรัตน์ใจตรงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
28ม.2/33036179เด็กหญิงณัฐกมลรัตน์เฉิดฉิมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
29ม.2/33136180เด็กหญิงณัฐณิชาแก้วมณีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
30ม.2/33236181เด็กหญิงณัฐธิดาบุญทวีวัฒน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
31ม.2/33336182เด็กหญิงณัฐนรีราชจินดาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
32ม.2/33536184เด็กหญิงดลมินทร์สิทธิชัยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
33ม.2/33736187เด็กหญิงบุญญาริกาสุดคิดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
34ม.2/33836188เด็กหญิงพนิตพิชาวันทยะกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
35ม.2/33936189เด็กหญิงพัฒน์ชลักษณ์กลิ่นทิพย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
36ม.2/34136191เด็กหญิงพิมพ์พิศาสุวรรณโชติง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
37ม.2/34336193เด็กหญิงวาสนาจิตจำนงค์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
38ม.2/34436194เด็กหญิงศุดารัตน์รัตนบุรีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
39ม.2/43936238เด็กหญิงภคพรสุขจ้องง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
40ม.2/51336262เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ศรีสมบูรณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
41ม.2/51536264เด็กหญิงชุติมาสุวรรณฤทธิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
42ม.2/53036279เด็กหญิงพรอดิศา โฉมทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
43ม.2/53136280เด็กหญิงพลอยไพลินบุญญาฤทธิกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
44ม.2/54336293เด็กหญิงสุชานันท์เกตุสัตบรรณง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
45ม.2/61436312เด็กหญิงกมลชนกน้อยลัทธีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
46ม.2/62136320เด็กหญิงธัญญรัตน์สินประเสริฐง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
47ม.2/72136368เด็กหญิงณภัทรวงศ์พิศาลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
48ม.2/72236369เด็กหญิงณัฏฐนันท์นางนวลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
49ม.2/72436371เด็กหญิงดวงพรเงินพรหมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
50ม.2/72536372เด็กหญิงทักษพรปลักปลาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
51ม.2/74436391เด็กหญิงศศิกานต์ขจรสุวรรณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
52ม.2/91736464เด็กหญิงชนัญชิดาเพชรอนันต์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
53ม.2/92236470เด็กหญิงทรรศมลทองขาวง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
54ม.2/92336471เด็กหญิงธนพร เพชรรัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
55ม.2/93036478เด็กหญิงบุรัสกรมะโนจุติง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
56ม.2/93536483เด็กหญิงพาณิภัคผกากรองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
57ม.2/94436492เด็กหญิงสุภัสสราอุบลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
58ม.2/94836496เด็กหญิงอินทิราอนันทกาญจน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
59ม.2/111436546เด็กหญิงญาณิศาทิพย์รัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
60ม.2/111836550เด็กหญิงณิชกานต์ทานทนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
61ม.2/113536567เด็กหญิงสุตาภัทรแหล่พั่วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
62ม.3/11635355เด็กหญิงกัณฑิมา อมรบุญง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
63ม.3/14235381เด็กหญิงสิริณยาพลายด้วงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
64ม.3/63635626เด็กหญิงพัชริญาธีระนันทกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
65ม.3/71635655เด็กหญิงกุลจิราอุบลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
66ม.3/71935658เด็กหญิงชญาดาจันจาลักษณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
67ม.3/72135660เด็กหญิงฐิติวรดา วงค์เขนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
68ม.3/73235672เด็กหญิงปิยะมาศรัตนแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
69ม.3/73535675เด็กหญิงแพรวาศรีชูทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
70ม.3/74135682เด็กหญิงศลิษาศรินแก้วประภาคง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
71ม.3/74735688เด็กหญิงอัญชลิตามาตุการักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
72ม.3/81935707เด็กหญิงกุลปรภาว์ขวัญทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
73ม.3/82135709เด็กหญิงคีตรนันท์ขมสวัสดิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
74ม.3/82235710เด็กหญิงชนม์ชนกราชภูชงค์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
75ม.3/82835717เด็กหญิงดุษฎีแก้วไทยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
76ม.3/82935718เด็กหญิงทิพย์พธูรุ่นชูศรีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
77ม.3/83035719เด็กหญิงธมนวรรณทองมากง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
78ม.3/83635725เด็กหญิงพชรฤกษ์ บุญฤกษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
79ม.3/84235732เด็กหญิงแววเพ็ชรปลอดอินทรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
80ม.3/84635736เด็กหญิงสุธาสินีณ นครง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
81ม.3/84836041เด็กหญิงธัญนันท์บัวแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
82ม.4/11134669นางสาวกชนิกานาคีเพดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
83ม.4/2234620นางสาวกฤติกาเพียรพิทักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
84ม.4/2434646นางสาวสิริยากรจิตวิสุทธิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
85ม.4/2534647นางสาวสุมธิดาใจห้าวง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
86ม.4/2834698นางสาวอภิสราแก้ววิหคง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
87ม.4/21534816นางสาวกรรณิกาศรีใหม่ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
88ม.4/22234865นางสาวกรกมลศรีเมืองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
89ม.4/3334585นางสาวปิ่นกนกสุขสบายง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
90ม.4/3534641นางสาววริศรากิ้มหม็องง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
91ม.4/31834893นางสาวศศิกานต์เพ็งรัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
92ม.4/5634678เด็กหญิงนัฐนรีทองเต็มง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
93ม.4/61034694นางสาวศุภกานต์สุวรรณปานง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
94ม.4/61134704นายณภัทรเล่นทัศน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
95ม.4/7334563นายภูริเจริญมณีเวชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
96ม.4/7534596นางสาวศศิภรณ์จุลจงกลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
97ม.4/7834615นายภัทรพลไหมนุ้ยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
98ม.4/8134581นางสาวนริศาทิพย์ยอดศรีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
99ม.4/8934651นางสาวอินทิราเลขาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
100ม.4/81034671นางสาวชนนิกานต์ ทะกิจง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา:7:35:39 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ง_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome