ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2

วิชากิจกรรม ง_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์ (รับจำนวน 110 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 109 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11636897เด็กชายอภิภูแก้วประจุง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
2ม.1/23636967เด็กหญิงธิดารัตน์พาหละง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
3ม.1/24636977เด็กหญิงศุภิสราโสภากิจง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
4ม.1/33737017เด็กหญิงปิยภรณ์รัตนอุบลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
5ม.1/41037039เด็กชายพีรพัฒน์ไชยวรรณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
6ม.1/5637084เด็กชายธาวิน อนุรักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
7ม.1/5937087เด็กชายยศภัทรโสภากิจง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
8ม.1/6137128เด็กชายจิรศักดิืนะประสิทธิืง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
9ม.1/6737134เด็กชายปิยบุตรจันทร์แก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
10ม.1/6937136เด็กชายภูริพัฒน์สุวรรณปานง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
11ม.1/61437141เด็กชายศุภวิชญ์จุลจรูญง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
12ม.1/61537142เด็กชายสิทธิพลจรตพืชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
13ม.1/62137148เด็กหญิงจุฑามาศสงพัฒน์แก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
14ม.1/71037186เด็กชายปวริศรัตนคำง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
15ม.1/74537221เด็กหญิงศุจิกาบุญล้อมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
16ม.1/74737223เด็กหญิงสิวลีชูโชติง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
17ม.1/8237227เด็กชายเดชาวัตวงศ์พิศาลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
18ม.1/8637231เด็กชายธีรพงศ์ แก้วนกง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
19ม.1/8737232เด็กชายนรวิชญ์ศรีสะระง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
20ม.1/8937234เด็กชายปรีชาทิพย์ศรีนิมิตง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
21ม.1/81137236เด็กชายวิภูเพ็งจันทร์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
22ม.1/81637241เด็กชายอภิวิชญ์ อนุกูลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
23ม.1/81737242เด็กชายอรรถพลกรรมโชติง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
24ม.1/83037255เด็กหญิงไดฮาน่ายีลาหมัดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
25ม.1/83737262เด็กหญิงพีรณัฐ เจริญสุขง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
26ม.1/83837263เด็กหญิงภานุมาศผลกล่ำง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
27ม.1/9837281เด็กชายณภัทร ไรวาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
28ม.1/91037283เด็กชายธนาวุฒินาวรรณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
29ม.1/91337286เด็กชายพลชมินาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
30ม.1/91737290เด็กชายอภิสิทธิ์คงด้วงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
31ม.1/91837291เด็กชายอรรถพลช่างไม้ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
32ม.1/92237295เด็กหญิงกุลปริยา นาคพันธ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
33ม.1/94337316เด็กหญิงพิมพ์ญาดาตรีทศาลัยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
34ม.1/94737320เด็กหญิงศิริทิพย์พะโยมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
35ม.1/112737387เด็กหญิงนภัสสร กังสุกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
36ม.1/113137391เด็กหญิงภิญญดา ถาวรมาศง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
37ม.2/11136060เด็กชายศตวรรษสุขถาวรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
38ม.2/3136150เด็กชายกรณ์รอดสุนทรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
39ม.2/3236151เด็กชายกฤษฏิ์ คงนาลึกง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
40ม.2/3336152เด็กชายฆนรุจถาวระง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
41ม.2/3436153เด็กชายณัฐชยกนธ์ภาสกนธ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
42ม.2/3736156เด็กชายดิศพงษ์อักษรเงินง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
43ม.2/31136160เด็กชายนนทกรวาสนะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
44ม.2/31236161เด็กชายนนท์นรัฐแซ่ใช้ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
45ม.2/31836167เด็กชายศุภกรไกรนราง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
46ม.2/32036169เด็กชายโสภณวิชญ์สุขแสงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
47ม.2/43736236เด็กหญิงพรหมพรชูตนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
48ม.2/5636255เด็กชายณัฏฐ์สิชณ์เดชไชยศรีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
49ม.2/5936258เด็กชายศรัณวิชช์พิบูลย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
50ม.2/8236399เด็กชายชวกรคำนวนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
51ม.2/8836405เด็กชายปฐพล บุญโอภาศง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
52ม.2/8936406เด็กชายพงศกรศรีเพชรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
53ม.2/81236409เด็กชายวรุตม์บุญเทียมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
54ม.2/81436411เด็กชายเสฏวุฒิวิบุลศิลป์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
55ม.2/9836455เด็กชายพัชรพงส์ภูมิมาตรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
56ม.2/91236459เด็กชายสุปวีณ์สัญจรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
57ม.2/10536501เด็กชายธนดลไรวาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
58ม.3/2135389เด็กชายคมสันบัวมากง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
59ม.3/2335392เด็กชายณภัทรเชื้อเหล่าวานิชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
60ม.3/2435393เด็กชายณรงค์ฤทธิ์กิจพฤกษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
61ม.3/2635395เด็กชายปรเมศวร์แพรกบรรเทิงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
62ม.3/2735396เด็กชายปิติกรทวีสิทธิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
63ม.3/2935398เด็กชายภาคภูมิทองทิพย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
64ม.3/21035399เด็กชายศิวกรไชยแสนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
65ม.3/62235612เด็กหญิงชนิสรามณีโชติง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
66ม.3/62535615เด็กหญิงณัฐกานต์พุ่มมณีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
67ม.3/64135632เด็กหญิงวทันยาปัญญาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
68ม.3/7235640เด็กชายจิรภัทรสุทินง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
69ม.3/7935647เด็กชายพบตะวันเกราะแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
70ม.3/71235650เด็กชายยศภัทร คำแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
71ม.3/9135738เด็กชายกรกมลศรีอ่อนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
72ม.3/91135749เด็กชายศิวะพงษ์ศรีปากแพรกง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
73ม.4/21234753เด็กชายธีรวิชญ์ภูมิศิริสวัสดิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
74ม.4/54036812นางสาวฐิติพรชูช่วยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
75ม.4/54536817นางสาวอัจลาจันทร์คงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
76ม.4/83235029นางสาวยวิษฐาแพรกบรรเทิงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
77ม.4/9534611นายบูรพบุญสุขง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
78ม.4/92135139นายณัฐพลศรีดำง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
79ม.4/11635021นางสาวธนพร นวลหวานง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
80ม.4/12134737นางสาววรกานต์อินทรณรงค์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
81ม.5/3233821นางสาวทัชชวรรณเทพดารักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
82ม.5/3333835นางสาวหทัยรัตน์ทิพบำรุงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
83ม.5/3433843นายณัฐดนัย หิตโกเมทง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
84ม.5/3733859นางสาวชไมพรไชยยศง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
85ม.5/3933862นางสาวธัญสิริเจริญศักดิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
86ม.5/31333965นางสาวชนกานต์เหมทานนท์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
87ม.5/32034175นางสาวพิชามญชุ์ หวายนำง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
88ม.5/32234188นางสาวอาริสาส่งทวนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
89ม.5/33234355นางสาวณัฐธยาพันธวาทีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
90ม.5/33335301นายสุขอนันต์พรรณรายง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
91ม.5/5333858นางสาวจุฑาพรพงษ์สุวรรณง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
92ม.5/5533885นางสาวอภิษฎาพันรังสีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
93ม.5/51133986นางสาวสุพิชญาสร้างอำไพง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
94ม.5/52434182นางสาวสิริวิมลเหลื่อมแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
95ม.5/53134339นางสาววาทิตาเกิดมณีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
96ม.5/53736661นางสาวธิดารัตน์พัฒนฤทธิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
97ม.5/53936663นางสาวปณิดาปานดำง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
98ม.5/54136665นางสาวรวิภาคงเรืองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
99ม.5/54336667นางสาวสหัสวดีสินทรัพย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
100ม.5/7633943นายชลชาติขนอมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:18:30 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ง_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome