ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560


วิชากิจกรรม ง_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง (รับจำนวน 45 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 44 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/3836157เด็กชายต้นตระกานต์ธานีรัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
2ม.2/3936158เด็กชายติณชภพเสมอภพง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
3ม.2/6136299เด็กชายกวินพิชัยฤกษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
4ม.2/61736315เด็กหญิงกัณฐิกาเกลี้ยงประดิษฐ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
5ม.2/61936317เด็กหญิงทิพยรัตน์สุรทวีคุณง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
6ม.2/63336332เด็กหญิงปานหทัยเมสสิยาห์รักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
7ม.2/63536334เด็กหญิงพรพรหมศิริพรหมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
8ม.2/63736336เด็กหญิงพัทธนันท์หอแป้นง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
9ม.2/64136340เด็กหญิงยุพารัตน์ศรีเพ็ชรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
10ม.2/64236341เด็กหญิงระวิตาคำนวนจิตต์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
11ม.2/64736346เด็กหญิงอภิชญาหยูตุ้งง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
12ม.2/82236419เด็กหญิงจิรพรรณบัวจันทร์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
13ม.2/9236449เด็กชายกฤษณะบุญจิตรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
14ม.2/9636453เด็กชายธีทัตแสงโชติง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
15ม.2/9736454เด็กชายพงศธรบํารุงรักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
16ม.2/10636502เด็กชายนฤเทพกาญจนรงค์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
17ม.2/10736503เด็กชายปริวัฒน์รักประทุมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
18ม.2/10936505เด็กชายวีรภัฎหนูนาคง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
19ม.2/101036506เด็กชายศิวกรชูเสือหึงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
20ม.3/22035409เด็กหญิงณ.ค่ะนพรัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
21ม.3/22135410เด็กหญิงธวัลรัตน์จรเทพง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
22ม.3/32635465เด็กหญิงชนิดาภาเรืองโรจน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
23ม.3/4435492เด็กชายทิเบตบุรีภักดีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
24ม.3/4935497เด็กชายพฐกิตจินดาเพชรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
25ม.3/41035498เด็กชายภวัตพละศึกง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
26ม.3/41335501เด็กชายศักดิ์บดินทร์ผลาสิงห์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
27ม.3/41435502เด็กชายสนัสศรขุนรังง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
28ม.3/41635504เด็กชายสันติภาพแสงจันทร์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
29ม.3/61335603เด็กหญิงกรกนกทองอ่อนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
30ม.3/62135611เด็กหญิงชนาภาโอระชุมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
31ม.3/62335613เด็กหญิงฐิตินาถพิทักษ์คงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
32ม.3/62935619เด็กหญิงธัชวรรณศรีสังขจรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
33ม.3/64035631เด็กหญิงลัทธวรรณคงช่วยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
34ม.3/7835646เด็กชายปราชญาโพร่ขวางง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
35ม.3/9935747เด็กชายพันธวิศสังขาลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
36ม.3/91335751เด็กชายอติราชชั้นแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
37ม.3/103535836เด็กชายฤทธิราชเกตุทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
38ม.4/32234963นายศังกรว่องกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
39ม.4/9133891นายณัฏฐกิตติ์นุ่นเรืองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
40ม.4/9234149นายพัฒนวิทย์รักษาแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
41ม.4/91834985นางสาวมาริษาสุวรรณเพ็ชรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
42ม.5/8833904นายรัฐเขตน์ไหมแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
43ม.5/82434157นายสุทธิเกียรติพรหมมาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
44ม.5/82534158นายอธิกรณ์เกิดเอียงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:19:39 น.

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ง_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่าง.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome