ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2

วิชากิจกรรม ง_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ (รับจำนวน 132 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 109 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/24136972เด็กหญิงพิมพ์ตะวันทองจูดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
2ม.1/43037059เด็กหญิงธมนวรรณนกเพชรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
3ม.1/43137060เด็กหญิงธันยนันท์อาการสง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
4ม.1/43737066เด็กหญิงพรรณทิพย์ทิพย์ปานง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
5ม.1/44037069เด็กหญิงเพ็ญพิชชาเพชรานนท์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
6ม.1/83137256เด็กหญิงธนัชพร พรหมเดชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
7ม.1/83337258เด็กหญิงเบญจมาภรณ์มูสิกะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
8ม.2/1136050เด็กชายกฤตพจน์ส่องเมืองสุขง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
9ม.2/12536074เด็กหญิงปฤณชญาวิทิตพันธ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
10ม.2/13736086เด็กหญิงยลรดีภักดีจิตร์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
11ม.2/13836087เด็กหญิงรัชฎาภรณ์สุขใสง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
12ม.2/14236091เด็กหญิงศรุตาจันทร์จำรัสง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
13ม.2/14336092เด็กหญิงศศิพิมพ์ผลิรัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
14ม.2/22036119เด็กหญิงจิรนันท์แป้นสุขง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
15ม.2/22136120เด็กหญิงจุฑามาศขำเผือกง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
16ม.2/22536124เด็กหญิงธัญลักษณ์พรหมฤทธิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
17ม.2/22736126เด็กหญิงนิลาวัลย์สินธุพาชีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
18ม.2/24236141เด็กหญิงวานิชชาวงแหวนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
19ม.2/24336142เด็กหญิงศรสวรรค์เกิดสมจิตง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
20ม.2/24936148เด็กหญิงอังคณาภรณ์คงแป้นง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
21ม.2/32236171เด็กหญิงกวิสราสงนิตย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
22ม.2/34536195เด็กหญิงสุภาวิตาสุภาพโรจน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
23ม.2/41636215เด็กหญิงกัลยรัตน์สงวนถ้อยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
24ม.2/42036219เด็กหญิงชวัลลักษณ์ใจห้าวง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
25ม.2/42136220เด็กหญิงชัญญานุชพุทธถนอมง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
26ม.2/42636225เด็กหญิงธีรนาฎสิงหบุญพงค์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
27ม.2/42736226เด็กหญิงนพรดาบุญมีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
28ม.2/42836227เด็กหญิงนฤมลไหมแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
29ม.2/43036229เด็กหญิงนีรนารากิจผดุงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
30ม.2/64036339เด็กหญิงภิญญดาเสวกพันธุ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
31ม.2/64336342เด็กหญิงวสุธารัตน์รุจิโกไศยง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
32ม.2/111136543เด็กหญิงจิรวดีเดชเดโชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
33ม.2/112436556เด็กหญิงนภิสาศรีคักดาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
34ม.2/112536557เด็กหญิงปภัสราภรไหมแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
35ม.2/113136563เด็กหญิงแพรพิสุทธิ์รัสปะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
36ม.3/21135400เด็กชายสุวิจักขณ์คงเสนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
37ม.3/3135439เด็กชายกรธวัชจักรวรรดิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
38ม.3/3235440เด็กชายกิตติธัชทิมทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
39ม.3/3335441เด็กชายกิตติพงศ์พริกทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
40ม.3/3435442เด็กชายกิตติภูมิถวายง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
41ม.3/3535443เด็กชายคริษฐ์เสนาะกรรณง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
42ม.3/3635444เด็กชายชยุตแขดวงง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
43ม.3/3735445เด็กชายณัฐยศต์ตรีวรพันธุ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
44ม.3/3835446เด็กชายณัฐวัฒน์ทองแก้วจันทร์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
45ม.3/3935447เด็กชายณัฐวุฒิพิมพ์รัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
46ม.3/31135449เด็กชายนิติเนียมเกตุง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
47ม.3/31335451เด็กชายพีรฉัตรพิศบุญง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
48ม.3/31435452เด็กชายวรยุทธแก้วรอดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
49ม.3/31535453เด็กชายวัศพลพรหมราชง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
50ม.3/31635455เด็กชายอิริฟานลดากรเวทย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
51ม.3/4835496เด็กชายปิยชาติอรุณจิตร์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
52ม.3/42335511เด็กหญิงกัญญ์วราโชติมณีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
53ม.3/42435512เด็กหญิงกัญญาวีร์เภรีฤกษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
54ม.3/42535513เด็กหญิงกัณฐมณีพรหมมาง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
55ม.3/42835516เด็กหญิงจันทน์ศศิจังรัสสะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
56ม.3/43235520เด็กหญิงทอฝันหอมทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
57ม.3/43335521เด็กหญิงธนภรณ์สุทธิรักษ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
58ม.3/43435522เด็กหญิงธัญชนก ปานสุขง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
59ม.3/43535523เด็กหญิงนิตย์รดีเพชรรัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
60ม.3/43635524เด็กหญิงบุษยมาศอุปการดีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
61ม.3/43835526เด็กหญิงพรรณวรทคล้ายบ้านใหม่ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
62ม.3/43935527เด็กหญิงภัทรวรรณกัณฐรัตน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
63ม.3/44335531เด็กหญิงเมธาวีมาตผุดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
64ม.3/44635534เด็กหญิงศศิวิมลสบเหมาะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
65ม.3/44835536เด็กหญิงอนัญญาพรรณกุลบดีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
66ม.3/44935537เด็กหญิงอันติมาจินวงศ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
67ม.3/45136049เด็กหญิงเมขลาสุดเหลือง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
68ม.3/72035659เด็กหญิงชนิสราไตรระเบียบง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
69ม.3/73635676เด็กหญิงภัทรฐิศญาแสงวิรุณทรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
70ม.3/81135699เด็กชายศิรศักดิ์ไตรเมศรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
71ม.3/81335701เด็กชายสิรภพนาสิทธิ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
72ม.3/81635704เด็กหญิงกชกรหัสเกิดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
73ม.3/81735705เด็กหญิงกชวรรณจามจุรีง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
74ม.3/82035708เด็กหญิงเกณิกาคำพุทธง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
75ม.3/83235721เด็กหญิงธารารัตน์วิจาราณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
76ม.3/83735726เด็กหญิงพรรณพัชรพิศพรรณ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
77ม.3/84435734เด็กหญิงสุกัญญาเบญจกุลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
78ม.4/22634932นางสาวรุจิราผอมจีนง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
79ม.4/31934940นางสาวสุพิชฌาย์ขนุนทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
80ม.4/32034941นางสาวหทัยชนกชุ่มชื่นง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
81ม.4/53636808นางสาวเขมิกาสังข์ทองง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
82ม.4/74436837นางสาวศิรภัสสรบุญประเสริฐง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
83ม.4/102234873นางสาวญารินดา ทองวิจิตรง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
84ม.5/11834215นางสาวฐานิดาดรุณวัฒน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
85ม.5/21334120นางสาวญานิกา สมเชื้อง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
86ม.5/21434129นางสาวมธุรวัจน์อุบลกาญจน์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
87ม.5/21834213นางสาวชนิกานต์มุสิกพงศ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
88ม.5/22034216นางสาวฐานิตาอนันทกาลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
89ม.5/22134218นางสาวณภัทรพรหมสถิตย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
90ม.5/22434226นางสาวผกาสินีบุญประเสริฐยิ่งง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
91ม.5/32334208นางสาวกันต์กนิษฐ์จันทร์นวลง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
92ม.5/32734236นางสาวสุชาดาไหมแก้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
93ม.5/4133790นายชยานนท์ชำนาญง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
94ม.5/41133918นางสาวณภัทรพิชชาใจแกล้วง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
95ม.5/41233925นางสาวปาริชาตสุขขะง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
96ม.5/42034135นางสาวสิริกาญจน์สะพะพันธุ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
97ม.5/42834228นางสาวพุทธรักษาพรหมบัญพงศ์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
98ม.5/42934230นางสาวรัดเกล้าโตชะอวดง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
99ม.5/43034233นางสาววิลาสินีหนูดำง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
100ม.5/43134237นางสาวอาทิตยาสุจารีย์ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:17:00 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ง_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome