ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560

หมายเลขหน้า: 1 | 2

วิชากิจกรรม อ_0901   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น (รับจำนวน 175 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 174 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/9637279เด็กชายชัยลดลเเสงดำอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
2ม.1/12137397เด็กชายกิตติพศ สมมิตรอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
3ม.1/12237398เด็กชายชนาธิป เชาวพ้องอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
4ม.1/12337399เด็กชายณัฐภัทรจารุศักดาเดชอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
5ม.1/12437400เด็กชายเตชินท์แซ่ตั้งอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
6ม.1/12537401เด็กชายธีรัตม์ อินทชาติอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
7ม.1/12637402เด็กชายปฏิพนบุญมาตย์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
8ม.1/12737403เด็กชายพศิน คำจันทร์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
9ม.1/12837404เด็กชายรักษิตศรีเทพอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
10ม.1/12937405เด็กชายศักรินทร์ ลือชาการอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
11ม.1/121037406เด็กชายศุภเศรษฐ์ศิริวัฒน์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
12ม.1/121137407เด็กชายเสฎฐวุฒิ หวังพัฒนกุลชัยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
13ม.1/121237408เด็กหญิงกนิษฐาริยาพันธ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
14ม.1/121337409เด็กหญิงเกณิกาทองเเป้นอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
15ม.1/121437410เด็กหญิงชัชนรี บุญกลางอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
16ม.1/121537411เด็กหญิงชุติกาญจน์ศรีฟ้าอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
17ม.1/121637412เด็กหญิงฐปนาบุญอมรอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
18ม.1/121737413เด็กหญิงฐิติวรดามะโนภักดีอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
19ม.1/121837414เด็กหญิงณัฐกานต์ ประทุมมาศอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
20ม.1/121937415เด็กหญิงทับทิม วงศ์สวัสดิ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
21ม.1/122037416เด็กหญิงปณาลีทานทนอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
22ม.1/122137417เด็กหญิงปัณฑิตาทองบัวอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
23ม.1/122237418เด็กหญิงภัทรธิดา ถาวรานุรักษ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
24ม.1/122337419เด็กหญิงมธุรดาแก้วแกมอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
25ม.1/122437420เด็กหญิงวรรณธณัฐฐ์รวยรวยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
26ม.1/122637422เด็กหญิงศิริธิตาวุ้นศิริอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
27ม.1/122737423เด็กหญิงสวรินทร์ดวงฤทธิ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
28ม.1/122837424เด็กหญิงสุธาสินีพรายอำไพอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
29ม.1/122937425เด็กหญิงสุภัทรวดี วิเชียรอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
30ม.1/123037426เด็กหญิงอแมนด้าไตรสุวรรณอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
31ม.1/13137427เด็กชายกฤติน เบ็ญจธรรมรักษาอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
32ม.1/13237428เด็กชายชณนบ เศลารมย์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
33ม.1/13337429เด็กชายฐิติพันธ์ตรีวิจิตรอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
34ม.1/13437430เด็กชายณัฐชนนสมจิตอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
35ม.1/13537431เด็กชายธนกร เพชรดำอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
36ม.1/13737433เด็กชายปาณัสม์สุทินอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
37ม.1/13837434เด็กชายปิติภัทร เรืองบุรีอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
38ม.1/13937435เด็กชายรักศักดิ์เรืองจันทร์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
39ม.1/131037436เด็กชายศิรัสว์สุวรรณพันธ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
40ม.1/131137437เด็กชายสัณหณัฐ คงแป้นอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
41ม.1/131237438เด็กชายสิรภัทรพานชัยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
42ม.1/131337439เด็กชายสุรพิชญ์อักษรวงศ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
43ม.1/131437440เด็กชายหาญ จินะดิษฐ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
44ม.1/131537441เด็กชายอภิวัฒน์สัจกุลอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
45ม.1/131637442เด็กหญิงกัลยรัตน์แก้วทิพย์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
46ม.1/131737443เด็กหญิงกุลกนกผลรัตนไพบูลย์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
47ม.1/131837444เด็กหญิงณัชชา เพชรอนันต์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
48ม.1/131937445เด็กหญิงธันยพรฉายาพันธุ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
49ม.1/132037446เด็กหญิงนันทกานต์ ปานปลอดอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
50ม.1/132137447เด็กหญิงนิศารัตน์ขุนทองจันทร์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
51ม.1/132237448เด็กหญิงมณฑาวี ธานีรัตน์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
52ม.1/132337449เด็กหญิงรัตน์ธิชา สุวามินอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
53ม.1/132437450เด็กหญิงลักษิณาโกไศยกานนท์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
54ม.1/132537451เด็กหญิงอชิรญาโจมฤทธิ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
55ม.2/12136569เด็กชายติณห์นาทะชัยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
56ม.2/12236570เด็กชายแทนวงศ์สวัสดิ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
57ม.2/12336571เด็กชายธนกฤตสังข์สุวรรณอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
58ม.2/12436572เด็กชายธนาพัฒน์เอี่ยมคงอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
59ม.2/12536573เด็กชายนภสินธุ์สินฉิมอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
60ม.2/12636574เด็กชายนวพลด่านสกุลอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
61ม.2/12736575เด็กชายภัทรวินท์จามน้อยพรมอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
62ม.2/12836576เด็กชายศักรินทร์ชูจินดาอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
63ม.2/12936577เด็กชายอัครชัยจติกุลอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
64ม.2/121036578เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์เมืองด้วงอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
65ม.2/121136579เด็กหญิงชภัทรวนันท์เครือจันทร์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
66ม.2/121236580เด็กหญิงชาอัณฎาวชิรภัทรกุลอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
67ม.2/121336581เด็กหญิงญาณิศาเทพยศอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
68ม.2/121436582เด็กหญิงณัฐณิชายับสุวรรณกุลอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
69ม.2/121536583เด็กหญิงณัฐนิชาจามจุรีอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
70ม.2/121636584เด็กหญิงธนัญญาจิตสูตรสกุลอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
71ม.2/121736585เด็กหญิงธิษณาวดีดำใหม่อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
72ม.2/121836586เด็กหญิงเบญญาภาดำแก้วอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
73ม.2/121936587เด็กหญิงปริชมณมังสาทองอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
74ม.2/122036588เด็กหญิงเปี่ยมลักษณ์สุพงษ์วิบูลพันธ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
75ม.2/122136589เด็กหญิงพรนภัสพรหมคีรีอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
76ม.2/122236590เด็กหญิงพรรณกาญจน์กรอบเพชรพงศ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
77ม.2/122336591เด็กหญิงพุทธธิดาโชตยาสีหนาทอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
78ม.2/122436592เด็กหญิงภัทรพรพันธรักษ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
79ม.2/122536593เด็กหญิงภัทรพิมณใจกระจ่างอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
80ม.2/122636594เด็กหญิงภัทรลักษณ์รักสองหมื่นอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
81ม.2/122736595เด็กหญิงสุมนมาลย์รักขพันธ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
82ม.2/122836596เด็กหญิงหนึ่งเมษาเมืองแก้วอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
83ม.2/122936597เด็กหญิงอาภากรแก่นสุวรรณอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
84ม.2/123036598เด็กหญิงอุมาพรช่วยสังข์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
85ม.2/13136599เด็กชายณัฐพนธ์กำเนิดนพลักษณ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
86ม.2/13236600เด็กชายธนภัทรประดับพจน์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
87ม.2/13336601เด็กชายนันทเดชอดิเทพวรพันธุ์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
88ม.2/13436602เด็กชายวรกฤตประจันพลอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
89ม.2/13536603เด็กชายวรเมธีคงแก้วอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
90ม.2/13636604เด็กชายศิราหนูนิลอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
91ม.2/13736605เด็กชายอธิปแสนภักดีอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
92ม.2/13836606เด็กหญิงกนกวรรณสุวรรณรัตน์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
93ม.2/13936607เด็กหญิงกวิสรินทร์พฤกษ์เสถียรอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
94ม.2/131036608เด็กหญิงกุลปาตีโชคดีพิชิตอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
95ม.2/131136609เด็กหญิงจิตรทิวาเจาะจิตต์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
96ม.2/131236610เด็กหญิงชัญญานุชหนูทวีอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
97ม.2/131336611เด็กหญิงญานิกาแก้วประจุอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
98ม.2/131436612เด็กหญิงญาลินดาบดิกาญจน์อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
99ม.2/131536613เด็กหญิงฐิตาลีย์บุญช่วยอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
100ม.2/131636614เด็กหญิงณัญรณาเสียมไหมอ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา:7:35:16 น.

หมายเลขหน้า: 1 | 2

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม อ_0901 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome