ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560


วิชากิจกรรม ก_1921   กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS (รับจำนวน 23 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11136892เด็กชายศักรินทร์เพชรชำลิก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
2ม.1/12636907เด็กหญิงญาดาแก่นทองจันทร์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
3ม.1/12936910เด็กหญิงทัศนนันท์นาคถนอมก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
4ม.1/24436975เด็กหญิงลลิตพรรณบริบูรณ์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
5ม.2/7336350เด็กชายจตุพรเทพบัณฑิตก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
6ม.3/52035559เด็กหญิงกิ่งกวินพลกำจัดก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
7ม.3/52335562เด็กหญิงชุติมดีศรีสุวรรณก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
8ม.3/52535564เด็กหญิงณัฐกานต์ชูราษฎร์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
9ม.3/53635575เด็กหญิงพรรณภษาบริบูรณ์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
10ม.3/54035579เด็กหญิงลัดดาวัลย์รัตนพงศ์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
11ม.3/54835587เด็กหญิงอนิสสราหยู่พิทักษ์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
12ม.3/81835706เด็กหญิงกนกพรแคล้วอ้อมก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
13ม.3/83135720เด็กหญิงธัญมนสงวนการก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
14ม.3/84135731เด็กหญิงวิศิยาจินพลก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
15ม.3/84936042เด็กหญิงฟาริสตามูลาก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
16ม.4/31134788นางสาววิไลพรรณอินทองปานก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
17ม.4/31434827เด็กหญิงณัฐวดีนวลรอดก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
18ม.4/32935115นางสาวชนิตาอินณรงค์ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
19ม.4/42434848นายเกริกชัยทองแท้ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS
ข้อมูล ณ วันที่: 21 ก.พ. 2561 เวลา:7:36:25 น.

ดาว์นโหลด: วิชากิจกรรม ก_1921 กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม IS.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome