ลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2560


รายชื่อนักเรียนที่ ยังไม่ลงทะเบียนวิชากิจกรรมชุมนุม
จำนวน 3 คน
 
ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/52334180นางสาวศศิกานต์ศรีสุขใส
2ม.5/101033916นางสาวจิรารักษ์เรืองรุก
3ม.7/151เด็กชาย
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:17:39 น.

ดาว์นโหลด: รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome