ระบบลงทะเบียนชุมนุมลดเวลาเรียน ปีการศึกษา 2561
ทุกระดับชั้น ทุกห้อง

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
ระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน(เลขประชาชน):
13 หลัก
 

มีปัญหาในการใช้งาน, การเข้าระบบหรือการลงทะเบียน

ติดต่อครูพหล ห้องทะเบียนวัดผล

ต้องการตรวจสอบข้อมูลผลการลงทะเบียน
ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัว00000 และรหัสผ่าน: 00000(เลขศูนย์ 5 ตัว)

ผู้ดูแลระบบ