*/ ?>

สรุปผลการลงทะเบียน
 
ที่ รหัส ชื่อกิจกรรม ผู้สอน จำนวน ชั้น หมายเหตุ จำนวนที่ลงทะเบียน เหลือที่ว่าง
a_id a_codea_actnamet_namea_maa_condia_room1-1
a01 ท_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาไทยครูภาษาไทย 280ทุกระดับอาคาร42791
a02 ค_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-คณิตศาสตร์ครูคณิตศาสตร์ 350ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 33428
a03 ว_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-วิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ 510ทุกระดับอาคาร65100
a04 ส_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สังคมศึกษาฯครูสังคมฯ 400ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 4211189
a05 พ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-สุขศึกษาและพลศึกษาครูสุขศึกษา 75ทุกระดับโรงยิมส์750
a06 ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ดนตรีครูดนตรี 60ทุกระดับห้องดนตรี600
a07 ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ทัศนศิลป์ครูทัศนศิลป์ 110ทุกระดับห้องทัศนศิลป์1100
a08 ศ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นาฏศิลป์ครูนาฏศิลป์ 66ทุกระดับห้องนาฏศิลป์651
a09 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานเกษตรครูเกษตร50ทุกระดับห้องเกษตร500
a10 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคหกรรมครูคหกรรม+ประดิษฐ์ 110ทุกระดับห้องคหกรรม1055
a11 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานคอมพิวเตอร์ครูคอมพิวเตอร์ 110ทุกระดับอาคาร5 ชั้น 41091
a12 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานช่างครูงานช่าง 45ทุกระดับห้องช่าง2124
a13 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานธุรกิจครูงานธุรกิจ 132ทุกระดับอาคาร5 ชั้น 111418
a14 ง_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานห้องสมุดครูงานห้องสมุด45ทุกระดับห้องสมุด450
a15 อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-ภาษาต่างประเทศ ครูภาษาต่างประเทศ 430ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 539535
a16 ก_1913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-งานแนะแนวครูงานแนะแนว 110ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 61064
a17 อ_0901กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-EP ม.ต้นครู EP200ทุกระดับอาคาร 217525
a18 ก31913กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-นักศึกษาวิชาทหารครู นศท.500ทุกระดับสนาม371129
a19 ก_1921กิจกรรมชุมนุมลดเรียนเพิ่มรู้-กลุ่ม ISครูร่งทิพ23ทุกระดับอาคาร3 ชั้น 6320
a20 00
รวม3147459
จำนวนนักเรียนที่ยังไม่ลงทะเบียน42
จำนวนนักเรียนทั้งหมด1
ข้อมูล ณ วันที่: 23 พ.ค. 2561 เวลา: 13:43:45 น.
ดาว์นโหลด :สรุปผลการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome