ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ค21201   คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 37 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1136882เด็กชายชญานนท์สมมิตร์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
2ม.1/1236883เด็กชายณัฐพลชูวาลาค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
3ม.1/1636887เด็กชายธนวัฒน์พวงศรีพงศ์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
4ม.1/1836889เด็กชายปภินวิทย์เบ็ญจธรรมรักษาค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
5ม.1/11436895เด็กชายอภิชัยรัตจะรันทร์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
6ม.1/11536896เด็กชายอภิชาติ ชุมผลค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
7ม.1/13036911เด็กหญิงปดิวรดาควนกล้าค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
8ม.1/13136912เด็กหญิงปดิวรัดาควนกล้าค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
9ม.1/14136922เด็กหญิงรุ่งทิพย์สุขน้อยค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
10ม.1/14736928เด็กหญิงสุขุมาลย์ไฝแก้วค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
11ม.1/2436935เด็กชายทรงศักดิ์ทองทิพย์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
12ม.1/32137001เด็กหญิงกุลธิดาบุญมาเลิศค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
13ม.1/32737007เด็กหญิงญาณภาเหมทานนท์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
14ม.1/33437014เด็กหญิงนูรไลนาดาราแมงค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
15ม.1/34037020เด็กหญิงวนัชพรจันทมุณีค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
16ม.1/34337023เด็กหญิงวริศราเมียนแก้วค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
17ม.1/34637026เด็กหญิงสุภัสสรานาคาลักษณ์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
18ม.1/35037453เด็กหญิงกฤชติพรอมรวัชร์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
19ม.1/51837096เด็กหญิงกรรณ์นิกาคงกุลค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
20ม.1/51937097เด็กหญิงกัญนิชาคงฤทธิ์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
21ม.1/73037206เด็กหญิงทิพานันชาญณรงค์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
22ม.1/8537229เด็กชายเทพธราทองอ่อนค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
23ม.1/8637230เด็กชายธนวัฒน์แก้วสุขศรีค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
24ม.1/81637240เด็กชายอนุพงษ์ทองนุ่นค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
25ม.1/82137245เด็กหญิงกฤตยาลุยจันทร์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
26ม.1/82337247เด็กหญิงกัลยกรดำด้วงค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
27ม.1/83337257เด็กหญิงธัญญารัตน์กลสามัญค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
28ม.1/84837272เด็กหญิงอัญชลิกาอิสรักษ์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
29ม.1/84937273เด็กหญิงอัญชิษฐานาทองค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
30ม.1/85037274เด็กหญิงอันดามัน น้ำขาวค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
31ม.1/9337277เด็กชายกษิตย์เดช พลจันทร์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
32ม.1/92637300เด็กหญิงชนม์ชนกเพชรชูช่วยค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
33ม.1/93237306เด็กหญิงนฤมลจันทร์คลิ้งค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
34ม.1/93437308เด็กหญิงนิรามัยบุญสนองค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
35ม.1/93537309เด็กหญิงปณิตามีคล้ายค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
36ม.1/93937313เด็กหญิงปาลิตาชูศรีค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
37ม.1/94337317เด็กหญิงรมัยนลิน เสนาพงค์ค21201คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:39:51 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome