ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20204   งานบริการท่องเที่ยว (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/1736888เด็กชายปฐมพรสังข์ขาวง20204งานบริการท่องเที่ยว
2ม.1/11236893เด็กชายศุภัธทนะกรทองคำชูง20204งานบริการท่องเที่ยว
3ม.1/11736898เด็กชายอัครวินท์อยู่เถาง20204งานบริการท่องเที่ยว
4ม.1/22436955เด็กหญิงชนกนันท์เพชรเชนทร์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
5ม.1/23436965เด็กหญิงดลยาวดีเมืองแก้วง20204งานบริการท่องเที่ยว
6ม.1/23836969เด็กหญิงพลอยณภัทร์คงแก้วง20204งานบริการท่องเที่ยว
7ม.1/24136972เด็กหญิงพิมพ์ตะวันทองจูดง20204งานบริการท่องเที่ยว
8ม.1/24436975เด็กหญิงลลิตพรรณบริบูรณ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
9ม.1/24536976เด็กหญิงวิชุดา วิภาภรณ์พรรณง20204งานบริการท่องเที่ยว
10ม.1/25037455เด็กหญิงธีริศราพฤศวานิชง20204งานบริการท่องเที่ยว
11ม.1/31936999เด็กหญิงกันติชาโชติมณีง20204งานบริการท่องเที่ยว
12ม.1/32537005เด็กหญิงชรินรัตน์ โรยแก้วง20204งานบริการท่องเที่ยว
13ม.1/32637006เด็กหญิงชุติกาญจน์บุญขวัญง20204งานบริการท่องเที่ยว
14ม.1/33037010เด็กหญิงณัฏฐณิชาจุทิ่นง20204งานบริการท่องเที่ยว
15ม.1/33237012เด็กหญิงณัฐธิดาไชยสิทธิ์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
16ม.1/33937019เด็กหญิงมณฑิราเบญจกุลง20204งานบริการท่องเที่ยว
17ม.1/34237022เด็กหญิงวรัญชลีรอดพิบัติง20204งานบริการท่องเที่ยว
18ม.1/34837028เด็กหญิงอัจจิมาคงทองง20204งานบริการท่องเที่ยว
19ม.1/44037069เด็กหญิงเพ็ญพิชชาเพชรานนท์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
20ม.1/44837077เด็กหญิงสุพัตราทองแก้วง20204งานบริการท่องเที่ยว
21ม.1/44937078เด็กหญิงอริศราโพธิ์ทิพย์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
22ม.1/52237100เด็กหญิงณัชชาโมราศิลป์ง20204งานบริการท่องเที่ยว
23ม.1/83237256เด็กหญิงธนัชพร พรหมเดชง20204งานบริการท่องเที่ยว
24ม.1/83437258เด็กหญิงเบญจมาภรณ์มูสิกะง20204งานบริการท่องเที่ยว
25ม.1/84137265เด็กหญิงลินลาสลิลวงศ์สุวรรณง20204งานบริการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:38:47 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20204 งานบริการท่องเที่ยว.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome