ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20231   ช่างประดิษฐืของชำร่วย (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 18 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11936900เด็กหญิงกริณฑา สุวรรณโณง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
2ม.1/12036901เด็กหญิงกิตติมาผ่อนผันง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
3ม.1/12136902เด็กหญิงกุลนิษฐ์ยมพมาสง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
4ม.1/13236913เด็กหญิงปริชาติสว่างจิตร์ง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
5ม.1/13336914เด็กหญิงปวริศาเจริญลาภง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
6ม.1/13836919เด็กหญิงพรรษชล พรหมมาศง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
7ม.1/14336924เด็กหญิงวณาภรณ์เชิญทองง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
8ม.1/14836929เด็กหญิงสุภัชชาเเหล่พั่วง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
9ม.1/15036931เด็กหญิงอารยา คงปานง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
10ม.1/23136962เด็กหญิงณัฐสินีพงสกุลง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
11ม.1/23336964เด็กหญิงณิชารีย์วงศ์ช่วยง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
12ม.1/44237071เด็กหญิงภัคจิรานุกูลกิจง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
13ม.1/61037137เด็กชายเมธัสไชยจิตต์ง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
14ม.1/61437141เด็กชายศุภวิชญ์จุลจรูญง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
15ม.1/91237286เด็กชายพลชมินาง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
16ม.1/91837292เด็กหญิงกชกรนาคเเก้วง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
17ม.1/92237296เด็กหญิงเกตน์สิรีชูหนูง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
18ม.1/92937303เด็กหญิงณัฐนิชามีช่วยง20231ช่างประดิษฐืของชำร่วย
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:40:41 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20231 ช่างประดิษฐืของชำร่วย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome