ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20233   ถนอมอาหาร (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 21 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/42037049เด็กหญิงกุลกิตตินารถไพรินทร์ง20233ถนอมอาหาร
2ม.1/42837057เด็กหญิงเทวิดาวงศ์สุวรรณง20233ถนอมอาหาร
3ม.1/43937068เด็กหญิงพิมพ์ณภัทรรอดคงง20233ถนอมอาหาร
4ม.1/5137079เด็กชายกวีวงศ์มากชุ่มง20233ถนอมอาหาร
5ม.1/51437092เด็กชายสิรวิชญ์ดิษฐรักษ์ง20233ถนอมอาหาร
6ม.1/52537103เด็กหญิงทักษพรชอบผลง20233ถนอมอาหาร
7ม.1/6837135เด็กชายภัทรกร พรหมจรรย์ง20233ถนอมอาหาร
8ม.1/61137138เด็กชายเมธาวรินทร์จิตนุพงศ์ง20233ถนอมอาหาร
9ม.1/61237139เด็กชายวรดรมาอินทร์ง20233ถนอมอาหาร
10ม.1/62637153เด็กหญิงณัฐธิดาเรืองจันทร์ง20233ถนอมอาหาร
11ม.1/63637163เด็กหญิงภัทรสุดา คงสงค์ง20233ถนอมอาหาร
12ม.1/63737164เด็กหญิงมนัสนันท์ เลื่อนพร้มง20233ถนอมอาหาร
13ม.1/64037167เด็กหญิงศิริวรรณภูมีง20233ถนอมอาหาร
14ม.1/64137168เด็กหญิงโศภิษฐาจิตรวิบูลย์ง20233ถนอมอาหาร
15ม.1/64337170เด็กหญิงสรัลรัตน์เงินถาวรง20233ถนอมอาหาร
16ม.1/64437171เด็กหญิงสิตานันท์ศรีจันทร์ง20233ถนอมอาหาร
17ม.1/64837175เด็กหญิงอริสราโพธิ์ถาวรง20233ถนอมอาหาร
18ม.1/64937176เด็กหญิงอาริสาศรีพิทักษ์ง20233ถนอมอาหาร
19ม.1/73137207เด็กหญิงนริศราเพชราง20233ถนอมอาหาร
20ม.1/74137217เด็กหญิงวรรณกานต์ภักดีอักษรง20233ถนอมอาหาร
21ม.1/74837224เด็กหญิงอสมาภรณ์ลอยวานิชย์ง20233ถนอมอาหาร
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:39:25 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20233 ถนอมอาหาร.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome