ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง21252   แอนิเมชั่น (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 28 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11636897เด็กชายอภิภูแก้วประจุง21252แอนิเมชั่น
2ม.1/21336944เด็กชายภูวมินทร์ดิษฐปานง21252แอนิเมชั่น
3ม.1/21536946เด็กชายสหรัถวชิรพันธุ์ง21252แอนิเมชั่น
4ม.1/21736948เด็กชายอัครวิทย์กิตติธิรางกูรง21252แอนิเมชั่น
5ม.1/3236982เด็กชายชณะศักดิ์จิตอารีย์ง21252แอนิเมชั่น
6ม.1/3336983เด็กชายชินาธิปเทียบศรไชยง21252แอนิเมชั่น
7ม.1/3636986เด็กชายตะวันฉายบรรจงเกลี้ยงง21252แอนิเมชั่น
8ม.1/31036990เด็กชายยศกรก้งเส้งง21252แอนิเมชั่น
9ม.1/4537034เด็กชายชาตรีเรืองสังข์ง21252แอนิเมชั่น
10ม.1/4737036เด็กชายธรากรคมพจน์ง21252แอนิเมชั่น
11ม.1/41037039เด็กชายพีรพัฒน์ไชยวรรณ์ง21252แอนิเมชั่น
12ม.1/41237041เด็กชายวรารุตม์ดุษฎังค์ง21252แอนิเมชั่น
13ม.1/5237080เด็กชายกัลยกฤตสุขขาวง21252แอนิเมชั่น
14ม.1/5537083เด็กชายณัฐดนัยรสพันธ์ง21252แอนิเมชั่น
15ม.1/5937087เด็กชายยศภัทรโสภากิจง21252แอนิเมชั่น
16ม.1/51037088เด็กชายวาคิมพลชัยง21252แอนิเมชั่น
17ม.1/53037108เด็กหญิงปรียชนันท์ ช.อาการสง21252แอนิเมชั่น
18ม.1/53237110เด็กหญิงพิชญ์สินีสิงห์โสภาง21252แอนิเมชั่น
19ม.1/6537132เด็กชายธีรกานต์ วงษ์พระจันทร์ง21252แอนิเมชั่น
20ม.1/63437161เด็กหญิงพัทธนันท์ยอดดีง21252แอนิเมชั่น
21ม.1/74037216เด็กหญิงวรณัฏฐ์กลิ่นอภัยง21252แอนิเมชั่น
22ม.1/8937233เด็กชายปราชญ์เรืองถิ่นง21252แอนิเมชั่น
23ม.1/9137275เด็กชายกฤษฎาชนะกาญจน์ง21252แอนิเมชั่น
24ม.1/91137285เด็กชายธีรพลคงทองง21252แอนิเมชั่น
25ม.1/91937293เด็กหญิงกนกวรรณศรีสุขใสง21252แอนิเมชั่น
26ม.1/92437298เด็กหญิงขวัญฤทัยคูณมีง21252แอนิเมชั่น
27ม.1/93037304เด็กหญิงธัญสมรเที่ยงธรรมง21252แอนิเมชั่น
28ม.1/93837312เด็กหญิงปามิดาลอยทองง21252แอนิเมชั่น
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:33:25 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง21252 แอนิเมชั่น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome