ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม พ20212   ฟุตบอล1 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 30 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/11036891เด็กชายศักดิ์ณรงค์อนงค์พ20212ฟุตบอล1
2ม.1/2336934เด็กชายณัฐชนนเกิดมณีพ20212ฟุตบอล1
3ม.1/21636947เด็กชายหรรษวัตแสงแก้วพ20212ฟุตบอล1
4ม.1/3436984เด็กชายณัฐพงค์จิโสะพ20212ฟุตบอล1
5ม.1/3536985เด็กชายดรัณภพเจริญผลพ20212ฟุตบอล1
6ม.1/3836988เด็กชายปิยะวัฒน์ทองกิ่งพ20212ฟุตบอล1
7ม.1/3936989เด็กชายพีรพัฒน์นุ่นเรืองพ20212ฟุตบอล1
8ม.1/31136991เด็กชายวชิรวิทย์ศรีรักษาพ20212ฟุตบอล1
9ม.1/31236992เด็กชายสถาพรจุลศักดิ์พ20212ฟุตบอล1
10ม.1/31436994เด็กชายสันสิทธิ์พึ่งพัฒนาพ20212ฟุตบอล1
11ม.1/41337042เด็กชายวัชรสรณ์เพชรศรีพ20212ฟุตบอล1
12ม.1/6937136เด็กชายภูริพัฒน์สุวรรณปานพ20212ฟุตบอล1
13ม.1/61537142เด็กชายสิทธิพลจรตพืชพ20212ฟุตบอล1
14ม.1/61737144เด็กชายอัครวินท์ณ พัทลุงพ20212ฟุตบอล1
15ม.1/7337179เด็กชายกิตติเพชรทองพ20212ฟุตบอล1
16ม.1/7537181เด็กชายชนันสิริ จินดาฤกษ์พ20212ฟุตบอล1
17ม.1/7637182เด็กชายชัชนันท์บุญเหลือพ20212ฟุตบอล1
18ม.1/7737183เด็กชายธรรมปพน กวมทรัพย์พ20212ฟุตบอล1
19ม.1/7937185เด็กชายปรมีพันธภาพพ20212ฟุตบอล1
20ม.1/71137187เด็กชายพิชัยยุทธทองรัตน์พ20212ฟุตบอล1
21ม.1/71637192เด็กชายสิรวิชญ์เจตนุรักษ์พ20212ฟุตบอล1
22ม.1/8337227เด็กชายเดชาวัตวงศ์พิศาลพ20212ฟุตบอล1
23ม.1/8437228เด็กชายทิวัตถ์ จินดาฤกษ์พ20212ฟุตบอล1
24ม.1/81137235เด็กชายรัตน์ณรินทร์วงษ์ห้วยเเก้วพ20212ฟุตบอล1
25ม.1/81237236เด็กชายวิภูเพ็งจันทร์พ20212ฟุตบอล1
26ม.1/9737281เด็กชายณภัทร ไรวาพ20212ฟุตบอล1
27ม.1/9837282เด็กชายธนันดรปล่องเจริญพ20212ฟุตบอล1
28ม.1/9937283เด็กชายธนาวุฒินาวรรณ์พ20212ฟุตบอล1
29ม.1/91537289เด็กชายอภิรักษ์บรรดิษพ20212ฟุตบอล1
30ม.1/91637290เด็กชายอภิสิทธิ์คงด้วงพ20212ฟุตบอล1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:27:54 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม พ20212 ฟุตบอล1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome