ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ว20201   เคมีในชีวิตประจำวัน 1 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 25 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/12636907เด็กหญิงญาดาแก่นทองจันทร์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
2ม.1/12736908เด็กหญิงณปภาสุวรรณฤทธิ์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
3ม.1/12936910เด็กหญิงทัศนนันท์นาคถนอมว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
4ม.1/13536916เด็กหญิงปัณฑิตาช่วยสงค์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
5ม.1/13736918เด็กหญิงปิ่นสุดานาคสุขศรีว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
6ม.1/13936920เด็กหญิงพีรกานต์บัวสุขว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
7ม.1/14436925เด็กหญิงวธูสิริศรีเจริญว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
8ม.1/4137030เด็กชายกฤตยชญ์ดำรงศักดิ์ศิริว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
9ม.1/4337032เด็กชายกันต์สุวรรณภักดีว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
10ม.1/5437082เด็กชายณภัทรทองสงฆ์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
11ม.1/51237090เด็กชายศุภกฤษ์ลาภจุติว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
12ม.1/51537093เด็กชายสุกัลย์ุสุทธิญาณว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
13ม.1/51737095เด็กชายอสิธาราสมภักดีว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
14ม.1/52437102เด็กหญิงณัฐนันท์ศรีเมืองว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
15ม.1/52637104เด็กหญิงทิพย์กมลเทียนแสงว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
16ม.1/52737105เด็กหญิงธมนกันธาทิพย์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
17ม.1/53637114เด็กหญิงมนัสนันท์ โภชนะกิจว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
18ม.1/53737115เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญรักษ์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
19ม.1/53937117เด็กหญิงวาปีย์บุญชูว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
20ม.1/71937195เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชูประจงว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
21ม.1/72137197เด็กหญิงจิดาภานาคาว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
22ม.1/72437200เด็กหญิงญานิกาฉิมสุดว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
23ม.1/84737271เด็กหญิงอรุณแก้วแก้วกุลว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
24ม.1/9437278เด็กชายจักรกฤษฏิ์เมฆเจริญวิวัฒนาว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
25ม.1/91437288เด็กชายสิรภพสงณรงค์ว20201เคมีในชีวิตประจำวัน 1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:41:30 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ว20201 เคมีในชีวิตประจำวัน 1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome