ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ21203   ขับร้องสากล1 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 16 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/12336904เด็กหญิงจิตราภาตั้งเกษมสุขศ21203ขับร้องสากล1
2ม.1/13436915เด็กหญิงปวริศาสำอางกายศ21203ขับร้องสากล1
3ม.1/22036951เด็กหญิงกาญจนาบรรจงเมืองศ21203ขับร้องสากล1
4ม.1/22336954เด็กหญิงชญาดา ดำนาคแก้วศ21203ขับร้องสากล1
5ม.1/22736958เด็กหญิงณัฏฐธิดาอักษราวดีวัฒน์ศ21203ขับร้องสากล1
6ม.1/23036961เด็กหญิงณัฐวดีสมกานดาศ21203ขับร้องสากล1
7ม.1/23936970เด็กหญิงพัฑราพิมพ์คงทองศ21203ขับร้องสากล1
8ม.1/31536995เด็กชายอธิปะ เพ็ญนุกูลศ21203ขับร้องสากล1
9ม.1/32437004เด็กหญิงชนัญธิดาคิดดีศ21203ขับร้องสากล1
10ม.1/33837018เด็กหญิงพิชชาภาเกาะกลางศ21203ขับร้องสากล1
11ม.1/62837155เด็กหญิงดรุวรรณสิทธิรักษ์ศ21203ขับร้องสากล1
12ม.1/73437210เด็กหญิงเพ็ชรระพี เพ็ชรรัตน์ศ21203ขับร้องสากล1
13ม.1/92037294เด็กหญิงกิ่งกมลดวงพาพลศ21203ขับร้องสากล1
14ม.1/93737311เด็กหญิงปลายฟ้าจิตตรีศ21203ขับร้องสากล1
15ม.1/94737321เด็กหญิงศุภนิตาเพชรเกลี้ยงศ21203ขับร้องสากล1
16ม.1/94937323เด็กหญิงอรอุมาพาสากลศ21203ขับร้องสากล1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:40:04 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ21203 ขับร้องสากล1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome