ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง21253   การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 21 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/1736056เด็กชายพชรพลสินธุพาชีง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
2ม.2/11136060เด็กชายศตวรรษสุขถาวรง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
3ม.2/21236111เด็กชายวสวัตติ์แสงแก้วง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
4ม.2/3336151เด็กชายกฤษฏิ์ คงนาลึกง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
5ม.2/3536153เด็กชายณัฐชยกนธ์ภาสกนธ์ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
6ม.2/3736155เด็กชายณัฐวัตรสมจิตต์ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
7ม.2/31336161เด็กชายนนท์นรัฐแซ่ใช้ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
8ม.2/31436162เด็กชายนภัทรรอดช่วยง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
9ม.2/31736165เด็กชายลภนเลขาพันธุ์ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
10ม.2/33036178เด็กหญิงณัฏฐาพัชร์พงศ์ถาวราเดชง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
11ม.2/35137452ด.ข.อิสรานุวัฒน์สุขประเสริญง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
12ม.2/51036259เด็กชายสรายุทธเเดงด้วงง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
13ม.2/51236261เด็กชายสิรวิชญ์คงสถาพรกุลง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
14ม.2/51636265เด็กหญิงฐิรญายิ่งคำนึงง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
15ม.2/52336272เด็กหญิงเบญญาภาสมบูรณ์ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
16ม.2/53836288เด็กหญิงวรรษมนปะการะพังง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
17ม.2/61236310เด็กชายสหรัฐสุทธิบรรจงง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
18ม.2/7336350เด็กชายจตุพรเทพบัณฑิตง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
19ม.2/71136358เด็กชายพีรวุฒิถาวรพราหมณ์ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
20ม.2/8636403เด็กชายเทียนเอกสุวรรณวัฒน์ง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
21ม.2/91236459เด็กชายสุปวีณ์สัญจรง21253การสร้างเกมคอมพิวเตอร์
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:36:32 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง21253 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome