ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม พ20204   กรีฑา1 (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 24 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/2336102เด็กชายจักรภัทรสมจิตรพ20204กรีฑา1
2ม.2/2536104เด็กชายณัฐชนนควรศิริพ20204กรีฑา1
3ม.2/2636105เด็กชายธนดลสุบรรณ์พ20204กรีฑา1
4ม.2/2836107เด็กชายธีรยุทธพันธ์บุญลือพ20204กรีฑา1
5ม.2/21036109เด็กชายภูริภัทรกลับส่งพ20204กรีฑา1
6ม.2/21136110เด็กชายรัฐนันท์ณ นครพ20204กรีฑา1
7ม.2/3636154เด็กชายณัฐนันท์สังข์วิเชียรพ20204กรีฑา1
8ม.2/31136159เด็กชายธนกฤตสาดสูงเนินพ20204กรีฑา1
9ม.2/4936208เด็กชายศักรินทร์บุปผากิจพ20204กรีฑา1
10ม.2/5436253เด็กชายชินดนัยผลไชยพ20204กรีฑา1
11ม.2/5736256เด็กชายภูเบศน์เชาวน์ชะตาพ20204กรีฑา1
12ม.2/5936258เด็กชายศรัณวิชช์พิบูลย์พ20204กรีฑา1
13ม.2/51136260เด็กชายสิทธิพงศ์วงศ์ฤทธิ์ไกรพ20204กรีฑา1
14ม.2/55036762เด็กชายวัธนชัยนุราภักดิ์พ20204กรีฑา1
15ม.2/6236300เด็กชายก้องเกียรตินรสิงห์สกุลพ20204กรีฑา1
16ม.2/6336301เด็กชายคุณัชญ์สายสิงห์พ20204กรีฑา1
17ม.2/6436302เด็กชายณกรวาจาเพชรพ20204กรีฑา1
18ม.2/6536303เด็กชายณัฏฐชัยศิริชุมพ20204กรีฑา1
19ม.2/6636304เด็กชายณัฐภาสสุขใหม่พ20204กรีฑา1
20ม.2/6936307เด็กชายปฐมพรเกษกล้าพ20204กรีฑา1
21ม.2/61136309เด็กชายศิรสิทธิ์จันทร์นวลพ20204กรีฑา1
22ม.2/64936758เด็กชายพงศ์ปณตรัตนวิมลมาลย์พ20204กรีฑา1
23ม.2/65036766เด็กชายวัชรวิชย์พรหมมาพ20204กรีฑา1
24ม.2/65136768เด็กชายณภัทรแสนกลพ20204กรีฑา1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:44:52 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม พ20204 กรีฑา1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome