ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20202   ศิลปะไทย2 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 23 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/1836057เด็กชายภัคพลจันทรโชตะศ20202ศิลปะไทย2
2ม.2/22036119เด็กหญิงจิรนันท์แป้นสุขศ20202ศิลปะไทย2
3ม.2/22136120เด็กหญิงจุฑามาศขำเผือกศ20202ศิลปะไทย2
4ม.2/22536124เด็กหญิงธัญลักษณ์พรหมฤทธิ์ศ20202ศิลปะไทย2
5ม.2/22736126เด็กหญิงนิลาวัลย์สินธุพาชีศ20202ศิลปะไทย2
6ม.2/24236141เด็กหญิงวานิชชาวงแหวนศ20202ศิลปะไทย2
7ม.2/24936148เด็กหญิงอังคณาภรณ์คงแป้นศ20202ศิลปะไทย2
8ม.2/32936177เด็กหญิงฐิติรัตน์ใจตรงศ20202ศิลปะไทย2
9ม.2/33136179เด็กหญิงณัฐกมลรัตน์เฉิดฉิมศ20202ศิลปะไทย2
10ม.2/33336181เด็กหญิงณัฐธิดาบุญทวีวัฒน์ศ20202ศิลปะไทย2
11ม.2/33536183เด็กหญิงณิชกานต์หนูสงค์ศ20202ศิลปะไทย2
12ม.2/33936188เด็กหญิงพนิตพิชาวันทยะกุลศ20202ศิลปะไทย2
13ม.2/34036189เด็กหญิงพัฒน์ชลักษณ์กลิ่นทิพย์ศ20202ศิลปะไทย2
14ม.2/34236191เด็กหญิงพิมพ์พิศาสุวรรณโชติศ20202ศิลปะไทย2
15ม.2/34836197เด็กหญิงอนันตญากาทองศ20202ศิลปะไทย2
16ม.2/34936198เด็กหญิงอรวรรณรอดเมืองศ20202ศิลปะไทย2
17ม.2/52136270เด็กหญิงธิดารัตน์วัฒนสมัยศ20202ศิลปะไทย2
18ม.2/73336380เด็กหญิงปรายฟ้าสุขสวัสดิ์ศ20202ศิลปะไทย2
19ม.2/8136398เด็กชายจิรัฏฐ์จิรอัฑฒากรศ20202ศิลปะไทย2
20ม.2/8736404เด็กชายธีรธร รักษาเมืองศ20202ศิลปะไทย2
21ม.2/8836405เด็กชายปฐพล บุญโอภาศศ20202ศิลปะไทย2
22ม.2/81336410เด็กชายวัชระเทวภักดิ์ศ20202ศิลปะไทย2
23ม.2/9436451เด็กชายณธัชสุทินศ20202ศิลปะไทย2
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:38:23 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20202 ศิลปะไทย2.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome