ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20212   ศิลปะกับแฟชั่น (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 17 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/21836117เด็กหญิงกานต์สินีหมิดสะแหล้ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
2ม.2/21936118เด็กหญิงเกวลินเพชรทองศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
3ม.2/22336122เด็กหญิงดวงกมลนิฤนาตศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
4ม.2/22636125เด็กหญิงธิดารัตน์อินรินทร์ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
5ม.2/22836127เด็กหญิงบุสราสุขท่าพะยาศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
6ม.2/23236131เด็กหญิงพิยดาวิปุลากรศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
7ม.2/23336132เด็กหญิงเพชรเงินทองนุ่นศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
8ม.2/23736136เด็กหญิงรัตนาวลีมุสิกะโรจน์ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
9ม.2/24536144เด็กหญิงศุภษรจิตมั่นศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
10ม.2/24636145เด็กหญิงสิรินดากาญจนแกบศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
11ม.2/25036149เด็กหญิงอังศิมาบัววันศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
12ม.2/54436295เด็กหญิงอรณัฐอักษรกาญจน์ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
13ม.2/54636297เด็กหญิงอรุณรัตน์ปรีชาศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
14ม.2/82936426เด็กหญิงณัฐณิชาศรีวิสุทธิ์ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
15ม.2/83236429เด็กหญิงนัทธ์ชนันสุขใหม่ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
16ม.2/83436431เด็กหญิงบัญฑิตาสุขใหม่ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
17ม.2/84036437เด็กหญิงพิชชาพรศรีใหม่ศ20212ศิลปะกับแฟชั่น
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:38:35 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20212 ศิลปะกับแฟชั่น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome