ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ22211   นาฏศิลป์-การละคร3 (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 15 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/11536064เด็กหญิงขนิฎฐาวุฒิสังข์ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
2ม.2/11636065เด็กหญิงชวิศาถาวรนุรักษ์ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
3ม.2/12136070เด็กหญิงนาเดียมงคลเพ็ชรศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
4ม.2/13236081เด็กหญิงฟ้านภาพรวิชาดีศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
5ม.2/14636095เด็กหญิงสลิลทิพย์บุญตระการศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
6ม.2/21636115เด็กหญิงกรกฎอาจหนูศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
7ม.2/23036129เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์เพ็ชรมนต์ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
8ม.2/4436203เด็กชายธีรวัฒน์ ทองนอกศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
9ม.2/62636325เด็กหญิงนันท์นภัสประนีศหัศศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
10ม.2/74736394เด็กหญิงสิตาภา ปานเนียมศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
11ม.2/81736414เด็กหญิงกันยารัตน์คงรัตน์ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
12ม.2/93536483เด็กหญิงพาณิภัคผกากรองศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
13ม.2/94436492เด็กหญิงสุภัสสราอุบลศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
14ม.2/94536493เด็กหญิงอมลณัฐหัชชะวณิชศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
15ม.2/94836496เด็กหญิงอินทิราอนันทกาญจน์ศ22211นาฏศิลป์-การละคร3
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:43:49 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ22211 นาฏศิลป์-การละคร3.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome