ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม อ22201   ภาษาอังกฤษอ่านเขียน (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/11036059เด็กชายวริศเทวบุรีอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
2ม.2/11336062เด็กชายสรนนท์บิลล่าเต๊ะอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
3ม.2/2436103เด็กชายชิษณุชารักษาชัยอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
4ม.2/2936108เด็กชายภาณุพงศ์ภู่พิทักษ์กุลอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
5ม.2/21436113เด็กชายอนุวัฒน์ศรีรัตน์อ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
6ม.2/23136130เด็กหญิงพิมลพากังสุกุลอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
7ม.2/24336142เด็กหญิงศรสวรรค์เกิดสมจิตอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
8ม.2/24836147เด็กหญิงอริสราโลกถวิลอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
9ม.2/62836327เด็กหญิงนุศรอฮ์ศิริพัธนะอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
10ม.2/73736384เด็กหญิงพลอยวรินทร์แดงบรรจงอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
11ม.2/8336400เด็กชายชัยวัฒน์หัสสุวรรณอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
12ม.2/8436401เด็กชายชานนท์ชูรสอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
13ม.2/81236409เด็กชายวรุตม์บุญเทียมอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
14ม.2/82336420เด็กหญิงจิรัชญาชูชัยทยากุลอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
15ม.2/9936456เด็กชายพิทยุตม์ยอดพิจิตรอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
16ม.2/91136458เด็กชายสิทธินนท์บุญต่ออ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
17ม.2/91436461เด็กหญิงกมลลักษณ์ศรีเจริญอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
18ม.2/92536473เด็กหญิงธัญจิราอมโรอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
19ม.2/92736475เด็กหญิงนิพาดาตันติประภาสอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
20ม.2/93336481เด็กหญิงเปมิกาทองประเทศอ22201ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:27:17 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม อ22201 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome