ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20240   ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 33 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/1335342เด็กชายชุษณปักษ์ ฟองมณีง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
2ม.3/1435343เด็กชายณภัทร์จันทร์ศรีนวลง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
3ม.3/12335362เด็กหญิงณัฐวดีจิตโภชง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
4ม.3/12535364เด็กหญิงธนิษฐาอินทร์เอียดง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
5ม.3/12635365เด็กหญิงเนตรชนกสงวนการง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
6ม.3/12735366เด็กหญิงเนตรนภาศรีทองง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
7ม.3/12835367เด็กหญิงบัณฑิตาวิเชียรง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
8ม.3/12935368เด็กหญิงปฏิพรชุ่มโชติง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
9ม.3/13435373เด็กหญิงพรยมณยิ่งยงค์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
10ม.3/13535374เด็กหญิงพรรณิภาศรีสุขง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
11ม.3/13735376เด็กหญิงภาวินีการะวงศ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
12ม.3/13935378เด็กหญิงวิชญาพร รักษาแก้วง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
13ม.3/14035379เด็กหญิงศศิวิมลอิวิโสง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
14ม.3/14335382เด็กหญิงสุภาวดีสุดรักษ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
15ม.3/14435383เด็กหญิงสุอรวรรยาสุทินง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
16ม.3/14535384เด็กหญิงหนึ่งธิดาช่วยเอียดง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
17ม.3/14835387เด็กหญิงอังศิยาปิยะพันธ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
18ม.3/2335392เด็กชายณภัทรเชื้อเหล่าวานิชง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
19ม.3/2435393เด็กชายณรงค์ฤทธิ์กิจพฤกษ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
20ม.3/2935398เด็กชายภาคภูมิทองทิพย์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
21ม.3/21035399เด็กชายศิวกรไชยแสนง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
22ม.3/43035518เด็กหญิงณัฐฌาวดีศรีโชคง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
23ม.3/52235561เด็กหญิงชวาลาทองสมจาง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
24ม.3/52335562เด็กหญิงชุติมดีศรีสุวรรณง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
25ม.3/53635575เด็กหญิงพรรณภษาบริบูรณ์ง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
26ม.3/54635585เด็กหญิงสรัลพัชรจันทร์แก้วง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
27ม.3/6735595เด็กชายพงศ์พลพิมเสนง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
28ม.3/62535614เด็กหญิงณัฏฐาเกิดเกลี้ยงง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
29ม.3/64735638เด็กหญิงอารียาวัชรศิริง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
30ม.3/7935647เด็กชายพบตะวันเกราะแก้วง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
31ม.3/82735715เด็กหญิงณัฐนรีเดชรัตนวิไชยง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
32ม.3/83435722เด็กหญิงนิภาพรรณบุญต่อง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
33ม.3/84035729เด็กหญิงรัชนีรมณ์ อิวิโสง20240ช่างดอกไม้ประดิษฐ์
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:40:29 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20240 ช่างดอกไม้ประดิษฐ์.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome