ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20248   การปักด้วยมือ (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/11635355เด็กหญิงกัณฑิมา อมรบุญง20248การปักด้วยมือ
2ม.3/13135370เด็กหญิงปรีดาภรณ์โพธิ์สุวรรณ์ง20248การปักด้วยมือ
3ม.3/14235381เด็กหญิงสิริณยาพลายด้วงง20248การปักด้วยมือ
4ม.3/14735386เด็กหญิงอภิชญาแซ่อึ่งง20248การปักด้วยมือ
5ม.3/34435483เด็กหญิงวิมพ์วิภาทองประสิทธิ์ง20248การปักด้วยมือ
6ม.3/42335511เด็กหญิงกัญญ์วราโชติมณีง20248การปักด้วยมือ
7ม.3/43535523เด็กหญิงนิตย์รดีเพชรรัตน์ง20248การปักด้วยมือ
8ม.3/43935527เด็กหญิงภัทรวรรณกัณฐรัตน์ง20248การปักด้วยมือ
9ม.3/44935537เด็กหญิงอันติมาจินวงศ์ง20248การปักด้วยมือ
10ม.3/62735616เด็กหญิงณัฐวดีเพ็งเรืองง20248การปักด้วยมือ
11ม.3/63935629เด็กหญิงมลทิชาอักษรทิพย์ง20248การปักด้วยมือ
12ม.3/64937458เด็กหญิงณภัทรลิ้มโอภาสง20248การปักด้วยมือ
13ม.3/64937461เด็กหญิงอังวราไกรนราง20248การปักด้วยมือ
14ม.3/81635704เด็กหญิงกชกรหัสเกิดง20248การปักด้วยมือ
15ม.3/82835716เด็กหญิงณัฐพรใจงามง20248การปักด้วยมือ
16ม.3/91635754เด็กหญิงกานต์นภัสกิจวัฒนพันธ์ง20248การปักด้วยมือ
17ม.3/93935777เด็กหญิงวรธนธรณ์ช่วยจันทร์ง20248การปักด้วยมือ
18ม.3/94035778เด็กหญิงวริศราทองลอยง20248การปักด้วยมือ
19ม.3/94535783เด็กหญิงสุวิชาดาพันธนิตย์ง20248การปักด้วยมือ
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:39:02 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20248 การปักด้วยมือ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome