ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ว20207   สารพิษในอาหาร (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 35 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/12435363เด็กหญิงทวารัตน์กลับกลายว20207สารพิษในอาหาร
2ม.3/13835377เด็กหญิงเรณุกาทองอุปถัมภ์ว20207สารพิษในอาหาร
3ม.3/2535394เด็กชายธนภัทร์กำลังมากว20207สารพิษในอาหาร
4ม.3/2835397เด็กชายพชรดนัยชัยฤกษ์ว20207สารพิษในอาหาร
5ม.3/21235401เด็กชายเอกลักษณ์จิตบรรเจิดว20207สารพิษในอาหาร
6ม.3/21535404เด็กหญิงกัญญาณัฐเคลือบกำเหนิดว20207สารพิษในอาหาร
7ม.3/23035419เด็กหญิงพรชนกปะดุกาว20207สารพิษในอาหาร
8ม.3/23135420เด็กหญิงเพชรไพลินพูลช่วยว20207สารพิษในอาหาร
9ม.3/23335422เด็กหญิงภรัณยาเก้าซ้วนว20207สารพิษในอาหาร
10ม.3/23635426เด็กหญิงวิชยาเพิงมากว20207สารพิษในอาหาร
11ม.3/23835428เด็กหญิงศรันย์พรจิตต์เอื้อเฟื้อว20207สารพิษในอาหาร
12ม.3/24035430เด็กหญิงศุภมาส ชาญณรงค์ว20207สารพิษในอาหาร
13ม.3/24135431เด็กหญิงสุกฤตาคงทองว20207สารพิษในอาหาร
14ม.3/24235432เด็กหญิงสุดารัตน์ตะลังวิทย์ว20207สารพิษในอาหาร
15ม.3/3135439เด็กชายกรธวัชจักรวรรดิ์ว20207สารพิษในอาหาร
16ม.3/3835446เด็กชายณัฐวัฒน์ทองแก้วจันทร์ว20207สารพิษในอาหาร
17ม.3/31235450เด็กชายปลายสิงหา เต็งรังว20207สารพิษในอาหาร
18ม.3/31535453เด็กชายวัศพลพรหมราชว20207สารพิษในอาหาร
19ม.3/31935458เด็กหญิงกฤษญาจิราสิตว20207สารพิษในอาหาร
20ม.3/32135460เด็กหญิงกานต์ธีราคำนวนจิตรว20207สารพิษในอาหาร
21ม.3/32735466เด็กหญิงชมพูนุชชูสุวรรณว20207สารพิษในอาหาร
22ม.3/33335472เด็กหญิงทักษอรคงช่วยว20207สารพิษในอาหาร
23ม.3/33435473เด็กหญิงทิพย์วารีพราหมหีดว20207สารพิษในอาหาร
24ม.3/34235481เด็กหญิงพิชญาภานิลพันธุ์ว20207สารพิษในอาหาร
25ม.3/34535484เด็กหญิงสุภัสสราแก้วชื่นว20207สารพิษในอาหาร
26ม.3/34935488เด็กหญิงอุมาพรชูมีว20207สารพิษในอาหาร
27ม.3/41035498เด็กชายภวัตพละศึกว20207สารพิษในอาหาร
28ม.3/51935558เด็กหญิงกรรณกนกแสนวิจิตรว20207สารพิษในอาหาร
29ม.3/52635565เด็กหญิงณัฐกานต์เดชสุรางค์ว20207สารพิษในอาหาร
30ม.3/52835567เด็กหญิงณัฐธิดานกเพชรว20207สารพิษในอาหาร
31ม.3/74836040เด็กชายชิษณุพงศ์หิรัญกิจรังสีว20207สารพิษในอาหาร
32ม.3/8535693เด็กชายปณชัชเอี่ยมน้ำว20207สารพิษในอาหาร
33ม.3/8735695เด็กชายภวัตศรีภักตราว20207สารพิษในอาหาร
34ม.3/8935697เด็กชายเมธีดาบเงินว20207สารพิษในอาหาร
35ม.3/91235750เด็กชายสดายุยวนทองว20207สารพิษในอาหาร
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:45:21 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ว20207 สารพิษในอาหาร.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome