ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ20205   ช่างเขียนผ้าบาติก1 (รับจำนวน 45 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 45 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.3/11535354เด็กหญิงกรพินธุ์ปานหงษ์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
2ม.3/11735356เด็กหญิงจรรยาพรสุวรรณ์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
3ม.3/11835357เด็กหญิงจีรนันท์ ย้อยนวลศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
4ม.3/11935358เด็กหญิงชุติกาญจน์ผ่องแผ้วศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
5ม.3/12135360เด็กหญิงณัฐณิชาดวงมากศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
6ม.3/13235371เด็กหญิงปวีณาโสภาคะศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
7ม.3/14635385เด็กหญิงหยาดพิรุณจรัลสวัสดิ์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
8ม.3/21435403เด็กหญิงกอมาศจุทองศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
9ม.3/21635405เด็กหญิงเขมวิกาน้ำขาวศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
10ม.3/21735406เด็กหญิงจารุวรรณ คำดวงศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
11ม.3/22235411เด็กหญิงธัญลักษณ์หนูนวลศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
12ม.3/22635415เด็กหญิงนิลปัทม์อ่อนจันทร์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
13ม.3/22835417เด็กหญิงปานทิพย์เภรีพลศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
14ม.3/23535425เด็กหญิงรุ้งดาวรรณคงกำไรศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
15ม.3/24335433เด็กหญิงหรินรัตน์สมาคมศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
16ม.3/24435434เด็กหญิงไหมแพรแผ่เต็มศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
17ม.3/24735437เด็กหญิงอินทวรรณเชตุวรรณศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
18ม.3/32535464เด็กหญิงจุฑาทิพย์ นิ่มกาญจนาศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
19ม.3/33135470เด็กหญิงดารินทร์สุขเกื้อศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
20ม.3/33235471เด็กหญิงทักษพรสายสอนศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
21ม.3/33835477เด็กหญิงผาติรัตน์มุสิกศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
22ม.3/34135480เด็กหญิงพัทริยาถาวระศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
23ม.3/52135560เด็กหญิงจารุวรรณจีนนุพงศ์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
24ม.3/53435573เด็กหญิงเนตรชนกดำสรศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
25ม.3/7135639เด็กชายกฤติมุขปานสัสดีศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
26ม.3/72835667เด็กหญิงนภัสราใจแผ้วศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
27ม.3/73435674เด็กหญิงพิมประภาปานเผาะศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
28ม.3/73735677เด็กหญิงรสกรหัสเกิดศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
29ม.3/73935680เด็กหญิงวาสนาแก้วมีศรีศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
30ม.3/8235690เด็กชายณัฐภัทรไชยนุรัตน์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
31ม.3/8635694เด็กชายพิชญะหนูคงศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
32ม.3/81235700เด็กชายสหรัฐเลี่ยมแก้วศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
33ม.3/82135709เด็กหญิงคีตรนันท์ขมสวัสดิ์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
34ม.3/82935717เด็กหญิงดุษฎีแก้วไทยศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
35ม.3/83735725เด็กหญิงพชรฤกษ์ บุญฤกษ์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
36ม.3/84735736เด็กหญิงสุธาสินีณ นครศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
37ม.3/9835746เด็กชายปัญจภัทรวิทนาจศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
38ม.3/91935757เด็กหญิงชญาณีคีรีเพชรศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
39ม.3/92735765เด็กหญิงปริมประภาเกตุเเก้วศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
40ม.3/92935767เด็กหญิงปัณฑิตาบุปผากิจศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
41ม.3/93535773เด็กหญิงภัทรลดากิจผดุงศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
42ม.3/93735775เด็กหญิงมัณฑิรากิตติดำรงศักดิ์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
43ม.3/94235780เด็กหญิงศศลักษณ์อักษรทองศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
44ม.3/94435782เด็กหญิงสุทธิใสวัยวัฒน์ศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
45ม.3/94835786เด็กหญิงไอลดาเศรษฐสระศ20205ช่างเขียนผ้าบาติก1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:44:40 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ20205 ช่างเขียนผ้าบาติก1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome