ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30204   งานสำนักงาน (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 12 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/51734875นางสาวณิชาภัทรบุญต่อง30204งานสำนักงาน
2ม.4/52034919นางสาวตองชนกคงจันทร์ง30204งานสำนักงาน
3ม.4/52234927นางสาวพิยดารักพันธ์ง30204งานสำนักงาน
4ม.4/52634986นางสาวลักษมนมหาชลง30204งานสำนักงาน
5ม.4/53235150นางสาวศิรประภาพิษบุญง30204งานสำนักงาน
6ม.4/53535998นายกิตติพันธ์ ประจันพลง30204งานสำนักงาน
7ม.4/72334878นางสาวทิพรดานางนวลง30204งานสำนักงาน
8ม.4/72434882เด็กหญิงธัญชนกรุ่งเรืองจิตรง30204งานสำนักงาน
9ม.4/72534892นางสาววิกานดาสุขขำง30204งานสำนักงาน
10ม.4/8134581นางสาวนริศาทิพย์ยอดศรีง30204งานสำนักงาน
11ม.4/8334599นางสาวสุภัณณีบุญเรืองง30204งานสำนักงาน
12ม.4/8834644นางสาวศศินามะลิเผือกง30204งานสำนักงาน
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:37:26 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30204 งานสำนักงาน.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome