ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30221   ช่างเดินสายไฟในอาคาร (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 31 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5934705นายธนกรปิลไลย์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
2ม.4/51534802นายไกรวิทย์ชูวงค์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
3ม.4/52534959นายรวิเดช พงษ์ศิลป์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
4ม.4/52935109นายพันธภูมิเชษฐรรณสิทธิ์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
5ม.4/53335300นายดนุเดชเลือดวงหัดง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
6ม.4/6134195เด็กชายปริเยศไอยศูรย์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
7ม.4/6234553นายณรงค์วิทย์อัษดงษ์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
8ม.4/6434608นายชิษณุพงศ์เพิ่มพูลง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
9ม.4/6734665นายสหรัฐจงเจริญง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
10ม.4/61134704นายณภัทรไตรสุวรรณง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
11ม.4/61234706นายธนวัฒน์ฉิมรักษ์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
12ม.4/61334709นายปิยังกูรพุทธศรีง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
13ม.4/61434710นายพงศ์นครนครพัฒน์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
14ม.4/61534711นายพสธรเต็มไปง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
15ม.4/62134811นายสุขตรีพังงาง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
16ม.4/62734909นายปัญญาพลไพรสณฑ์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
17ม.4/63536029นายทีฆพัฒน์ดิษสระง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
18ม.4/64436826นายวรวัฒน์เเซ่อุ้ยง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
19ม.4/7134101เด็กชายภูผา วงศ์สวัสดิ์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
20ม.4/7234103นายวรเทพเติมศิริรัตน์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
21ม.4/7334563นายภูริเจริญมณีเวชง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
22ม.4/7634607นายชณาธิปตั้งเส้งง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
23ม.4/7834615นายภัทรพลไหมนุ้ยง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
24ม.4/71234659นายนภสรคงจังหวัดง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
25ม.4/71334703นายฐิติวุฑฒิสาราพฤษง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
26ม.4/71834800นายกีฬชัยคนธรักษ์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
27ม.4/71934810นายศิรศักดิ์คล้ายช่วยง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
28ม.4/73135103นายณัฐชนนเพ็ชรมนต์ง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
29ม.4/8434602นายกษิดิศกิตติพันธุ์พัฒนาง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
30ม.4/8534609นายธนชาติต่วนมิหน้าง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
31ม.4/84136842นายบุญญฤทธิ์ภาโอภาสง30221ช่างเดินสายไฟในอาคาร
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:34:03 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30221 ช่างเดินสายไฟในอาคาร.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome