ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30258   ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น (รับจำนวน 35 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 9 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/71434775นางสาวณฐธิดาวรรณสิทธิ์ง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
2ม.4/71534778นางสาวนลินีจิตตวรพงศ์ง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
3ม.4/72034818นางสาวกุลนาถใจห้าวง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
4ม.4/72234853เด็กชายนริศ กิจมะโนง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
5ม.4/73336037นางสาวสุริสาวิชัยกุลง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
6ม.4/73536828นายณภัทรนิรัชกิตติธรง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
7ม.4/74236835นายภูมิรพีแสงประจงง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
8ม.4/74336836นางสาววรรณภาอุปการแก้วง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
9ม.4/81434766นางสาวกชกรเอียดแจ่มง30258ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:41:41 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30258 ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome