ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30207   จิตรกรรม1 (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 20 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/53636808นางสาวเขมิกาสังข์ทองศ30207จิตรกรรม1
2ม.4/53736809นายจักรพงศ์ มูสิกพันธ์ศ30207จิตรกรรม1
3ม.4/53836810นางสาวจิดาภาดาววิจิตรศ30207จิตรกรรม1
4ม.4/53936811นายชยณแก้วศรีศ30207จิตรกรรม1
5ม.4/54336815นายพชรพูลช่วยศ30207จิตรกรรม1
6ม.4/54436816นายสหฤทธิ์อินทรทิตย์ศ30207จิตรกรรม1
7ม.4/6534617นายวรกัณฑ์สรางศ30207จิตรกรรม1
8ม.4/6634648นางสาวอนันญาทองภูศ30207จิตรกรรม1
9ม.4/63736819นายเกษมสุขคุ้มหมู่ศ30207จิตรกรรม1
10ม.4/64136823เด็กชายปกรณ์จิระโรศ30207จิตรกรรม1
11ม.4/64336825นายวรเกียรติศรีสังข์ศ30207จิตรกรรม1
12ม.4/7934633นางสาวภัสร์ชนันจันทรักษ์ศ30207จิตรกรรม1
13ม.4/73836831นางสาวบรรณฑรวรรณพัณรังสีศ30207จิตรกรรม1
14ม.4/73936832นางสาวพัชราภรณ์ชูแก้วศ30207จิตรกรรม1
15ม.4/74036833นางสาวพิมพ์มาดา ใบเรืองศ30207จิตรกรรม1
16ม.4/74436837นางสาวศิรภัสสรบุญประเสริฐศ30207จิตรกรรม1
17ม.4/82034803นายคุณากร ประมุขศ30207จิตรกรรม1
18ม.4/82634947นายจักรินจันทร์แสงศ30207จิตรกรรม1
19ม.4/82734952นายณภัทรพูลสวัสดิ์ศ30207จิตรกรรม1
20ม.4/82834954นายธีรภัทรหุตางกูรศ30207จิตรกรรม1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:36:20 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30207 จิตรกรรม1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome