ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30207   จิตรกรรม1 (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 34 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5234587นางสาวพรรณภรณ์แต้มแก้วศ30207จิตรกรรม1
2ม.4/5334638นางสาวรัตนาภรณ์หวานเหลือศ30207จิตรกรรม1
3ม.4/5434668นางสาวกชกรวางกลอนศ30207จิตรกรรม1
4ม.4/5634678เด็กหญิงนัฐนรีทองเต็มศ30207จิตรกรรม1
5ม.4/5734681นางสาวปาริชาตมัคคีรีศ30207จิตรกรรม1
6ม.4/51234773นางสาวญานันดาจำปาทองศ30207จิตรกรรม1
7ม.4/51334777นางสาวตรีนาเวียงแก้วศ30207จิตรกรรม1
8ม.4/51434780นางสาวปารมีทรัพย์ทวีแสงศ30207จิตรกรรม1
9ม.4/51834877นางสาวทิพย์นภาสิงห์ทองศ30207จิตรกรรม1
10ม.4/52134926นางสาวพลอยอันดาคงเกตุศ30207จิตรกรรม1
11ม.4/52334928นางสาวพูนทรัพย์บุญสุดทองศ30207จิตรกรรม1
12ม.4/53135136นางสาวพิชณ์สินี รักษ์จุลศ30207จิตรกรรม1
13ม.4/53435326นางสาวพิชญ์นันท์จันทมาศศ30207จิตรกรรม1
14ม.4/6334579นางสาวธวัลรัตน์บุญมาศ30207จิตรกรรม1
15ม.4/6834674นางสาวธนิสราวรภักดีศ30207จิตรกรรม1
16ม.4/61034694นางสาวศุภกานต์สุวรรณปานศ30207จิตรกรรม1
17ม.4/61634718นางสาวกัญญ์ลภัสสุวรรณอักษรศ30207จิตรกรรม1
18ม.4/61734733นางสาวปณิกาญจน์รามรสศ30207จิตรกรรม1
19ม.4/61834736นางสาวพิมพ์ชนกหิรัญศ30207จิตรกรรม1
20ม.4/61934742นางสาวสุพิชชากล้าณรงค์ศ30207จิตรกรรม1
21ม.4/62034769นางสาวกุลธิดาทองมีศ30207จิตรกรรม1
22ม.4/63035135นางสาวเครือฟ้าแซ่เฮ่าศ30207จิตรกรรม1
23ม.4/63335142นางสาวกรองกนกทิพย์มณีศ30207จิตรกรรม1
24ม.4/63836820นางสาวญานิกาโทอุดทาศ30207จิตรกรรม1
25ม.4/63936821นางสาวทัศนีย์บุญชัยศ30207จิตรกรรม1
26ม.4/64036822นางสาวนภัทสรณ์ กองสุขศ30207จิตรกรรม1
27ม.4/64236824นางสาวปนัดดาหัสสุวรรณศ30207จิตรกรรม1
28ม.4/64536827เด็กหญิงอมราพรบัวซังศ30207จิตรกรรม1
29ม.4/71134650นางสาวอ่อนนุชจันทร์ทองศ30207จิตรกรรม1
30ม.4/71634789เด็กหญิงเวธิกาช่วยชูศ30207จิตรกรรม1
31ม.4/8934651นางสาวอินทิราเลขาศ30207จิตรกรรม1
32ม.4/81034671นางสาวชนนิกานต์ ทะกิจศ30207จิตรกรรม1
33ม.4/81134683นางสาวพัชธิดาภรณ์ขำเกิดศ30207จิตรกรรม1
34ม.4/81234684นางสาวพิมพ์ชนกเอี่ยมชลคำศ30207จิตรกรรม1
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:33:35 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30207 จิตรกรรม1.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome