ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง32255   แอนิเมชั่น (รับจำนวน 40 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 21 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/5433869เด็กหญิงปวีณาภานาคอ่อนง32255แอนิเมชั่น
2ม.5/5533885เด็กหญิงอภิษฎาพันรังสีง32255แอนิเมชั่น
3ม.5/52734207เด็กหญิงกรกมลจันทวีง32255แอนิเมชั่น
4ม.5/53134339เด็กหญิงวาทิตาเกิดมณีง32255แอนิเมชั่น
5ม.5/61734082เด็กหญิงมุกนรินทร์หนูนวลง32255แอนิเมชั่น
6ม.5/7733955เด็กชายศุภวิชญ์สุขันทองง32255แอนิเมชั่น
7ม.5/73536691นายธิติวุฒิบัวคำง32255แอนิเมชั่น
8ม.5/73636692นายธิปกเอกพรพิชญ์ง32255แอนิเมชั่น
9ม.5/73936695นายพัฒน์ธนดลผิวงามง32255แอนิเมชั่น
10ม.5/74336699นายสหัสวรรษแถวธรรมง32255แอนิเมชั่น
11ม.5/8133134เด็กชายสุกฤษฎ์สุวรรณนุรักษ์ง32255แอนิเมชั่น
12ม.5/8533868เด็กหญิงปวีณาพรรณนาคอ่อนง32255แอนิเมชั่น
13ม.5/81534043เด็กชายณัฐพลพลเยี่ยมแสนง32255แอนิเมชั่น
14ม.5/81734050เด็กชายพัทธดนย์กัลปหาง32255แอนิเมชั่น
15ม.5/81834053เด็กชายภูมิพัฒน์ธานีรัตน์ง32255แอนิเมชั่น
16ม.5/82834245เด็กชายพงศธรสาลีผลง32255แอนิเมชั่น
17ม.5/83234547เด็กชายณัฏฐพัชรรักสองหมื่นง32255แอนิเมชั่น
18ม.5/83536703นางสาวธณัฐสมน กาญจนะง32255แอนิเมชั่น
19ม.5/84236710นายศิรสิทธิ์ศรีวิสุทธิ์ง32255แอนิเมชั่น
20ม.5/84336711นายสธนเราะหะวิลัยง32255แอนิเมชั่น
21ม.5/84436713นายอนาวิลไชยฤทธิ์ง32255แอนิเมชั่น
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:37:13 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง32255 แอนิเมชั่น.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome