ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ศ30206   ช่างเขียนผ้าบาติก4 (รับจำนวน 50 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 50 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/5233803เด็กชายสัญพากรณ์ปัทมรักษ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
2ม.5/5733950เด็กชายปราบดาเพชรสงครามศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
3ม.5/52134142เด็กชายธนพัฒน์ชลยิ่งยงศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
4ม.5/52634202เด็กชายษมาวีร์หนูนวลศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
5ม.5/53836662นายนิธิวัชเอียดทองดำศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
6ม.5/54036664นายพิสิษฐ์จันทวีศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
7ม.5/6233837เด็กหญิงอิงอุษาเหมประพันธุ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
8ม.5/61534065เด็กหญิงณัฏฐณิชาศรีกิ้มศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
9ม.5/61634074เด็กหญิงพัชราภรณ์สืบสมศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
10ม.5/61934172เด็กหญิงปาลิตามนตรีศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
11ม.5/62334374เด็กหญิงนภกมลฉันสำราญศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
12ม.5/62434536เด็กชายพนธกรโกมัยศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
13ม.5/62636669นายกลยุทธ์ช่วยนาเขตศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
14ม.5/62736670นายก้องเกียรติสุพันธ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
15ม.5/63036674นายณชพัฒน์ผลประเสริฐศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
16ม.5/63136675นายนันทิภาคย์คงแก้วศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
17ม.5/63436678เด็กหญิงบุษราคัมกำศิริพิมานศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
18ม.5/63536679นางสาวปวริสาไชยรัตน์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
19ม.5/63636680นายพงศกรสงช่วยศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
20ม.5/63736681นางสาวพนิตาสุวรรณชลศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
21ม.5/64036685นางสาวศิรภัสสรยอดพิจิตรศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
22ม.5/64136686นางสาวศิริวรรณกิจธนาคมศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
23ม.5/64236687นายศุภวุฒิทานนท์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
24ม.5/64336688นางสาวอรชนกปุนปองศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
25ม.5/71234002เด็กชายภรภัทรทองพัวศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
26ม.5/71334019เด็กหญิงนิติวรดารักเถาว์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
27ม.5/71534030เด็กหญิงรุ่งตะวันสุวรรณโชติศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
28ม.5/72034132เด็กหญิงยุวลักษณ์เพชรเกตุศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
29ม.5/72134141เด็กชายณัฐปคัลภ์วัฒนสิทธิ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
30ม.5/72434197เด็กชายภณภูมิบุญญวงศ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
31ม.5/72634316เด็กชายวรรณวัฒน์เรืองรักษ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
32ม.5/73235995นายโสรสรุจิระยรรยงศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
33ม.5/73336689นางสาวกัญชพรมูสิกสุวรรณ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
34ม.5/73736693นางสาวนริศราสิทธิการศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
35ม.5/73836694นางสาวนวรินทร์สังข์ศรีศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
36ม.5/74036696เด็กหญิงมัชฌิมามัจฉาชาญศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
37ม.5/8233805เด็กชายอัครพลจันทร์คงศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
38ม.5/8633890เด็กชายจักรพรรดิ์หนูแก้วศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
39ม.5/8933913เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ มโนเลิศศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
40ม.5/81033914เด็กหญิงกุลณัฐจันทร์คงศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
41ม.5/81133935เด็กหญิงสุดารัตน์ขวัญทองศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
42ม.5/81233960เด็กหญิงกมลชนกแซ่จุ่งศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
43ม.5/81434009เด็กหญิงกมลชนกพรหมแก้วศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
44ม.5/82934509เด็กหญิงนัทธิราริยาพันธ์ศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
45ม.5/83034537เด็กหญิงณัฐณิชาเพ็งหนูศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
46ม.5/83134544เด็กชายนพปฎลตรีวิจิตรศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
47ม.5/83336701นางสาวจิราพรสมทองศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
48ม.5/83736705นางสาวนภสรชูจรศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
49ม.5/83836706นางสาวนัจวาปุเต๊ะศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
50ม.5/84136709นางสาวปุณิตารัตนพาหุศ30206ช่างเขียนผ้าบาติก4
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:44:19 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ศ30206 ช่างเขียนผ้าบาติก4.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome