ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ต30201   ภาษาเกาหลี (รับจำนวน 50 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 34 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.4/5134580นางสาวธิดาเกษมคำนวณจิตต30201ภาษาเกาหลี
2ม.4/5534673นางสาวตะวันเดชานุกูลต30201ภาษาเกาหลี
3ม.4/51034730นางสาวนันท์นภัสร์บุญประสิทธิ์ต30201ภาษาเกาหลี
4ม.4/51134743นางสาวหทัยชนกแก้วเสนต30201ภาษาเกาหลี
5ม.4/52434936นางสาวสโรชิณีอุบลสวัสดิ์ต30201ภาษาเกาหลี
6ม.4/52734998นางสาวอาทิตาบิลกายต30201ภาษาเกาหลี
7ม.4/53035121นางสาวดามิสาสุนทรต30201ภาษาเกาหลี
8ม.4/54236814นางสาวปาลิณศรีสวัสดิ์ต30201ภาษาเกาหลี
9ม.4/62234842นางสาววิฆเนศตรีตรงต30201ภาษาเกาหลี
10ม.4/62934938นางสาวสุธีกานต์ชัยวรานุรักษ์ต30201ภาษาเกาหลี
11ม.4/63435149นางสาวนลัทพรพูลสวัสดิ์ต30201ภาษาเกาหลี
12ม.4/63636818นางสาวกชนิภาสงนิตย์ต30201ภาษาเกาหลี
13ม.4/7434583นางสาวปัณฑิตาวรฉัตรพัฒนาพรต30201ภาษาเกาหลี
14ม.4/7534596นางสาวศศิภรณ์จุลจงกลต30201ภาษาเกาหลี
15ม.4/72834931นางสาวรวิภา ใจสว่างต30201ภาษาเกาหลี
16ม.4/72934945นางสาวอัญชิสาอร่ามเรืองต30201ภาษาเกาหลี
17ม.4/73034991นางสาวศศิภาเนียมโพธิ์ต30201ภาษาเกาหลี
18ม.4/73235324นางสาวทิพวรรณ์จู้พันธ์ต30201ภาษาเกาหลี
19ม.4/73636829นางสาวธนัญญาจิตรจำนองต30201ภาษาเกาหลี
20ม.4/73736830นางสาวธนัญภรณ์แพรกทองต30201ภาษาเกาหลี
21ม.4/74136834นางสาวภาสินีวงศ์สวัสดิ์ต30201ภาษาเกาหลี
22ม.4/8734635นางสาวโยธณัฐช่วยสกุลต30201ภาษาเกาหลี
23ม.4/81334738นางสาวศิริวิมลศิริวรรณต30201ภาษาเกาหลี
24ม.4/82334837นางสาวพรทิพย์มีนุ่นต30201ภาษาเกาหลี
25ม.4/82534889นางสาวพิมลวรรณถนอมพันธุ์ต30201ภาษาเกาหลี
26ม.4/82934968นางสาวจันทิมาจุติพลต30201ภาษาเกาหลี
27ม.4/83335093นางสาวปฐมาวดีคชรัตน์ต30201ภาษาเกาหลี
28ม.4/83635152นางสาวอาทิตยาจันทร์ส่งแก้วต30201ภาษาเกาหลี
29ม.4/83736838นางสาวเกศรินทร์คนซื่อต30201ภาษาเกาหลี
30ม.4/84036841นางสาวเนตรลภัสหนูเกื้อต30201ภาษาเกาหลี
31ม.4/84236843นางสาววรรณดีเขียวภักดีต30201ภาษาเกาหลี
32ม.4/84336844นางสาวหัสยาเกลี้ยงขำต30201ภาษาเกาหลี
33ม.4/84436845นางสาวอริสาเลขขำต30201ภาษาเกาหลี
34ม.4/84536846นางสาวไอลดา บุญทองต30201ภาษาเกาหลี
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:45:10 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ต30201 ภาษาเกาหลี.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome