ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20249   อาหารพื้นบ้นนครฯ (รับจำนวน 25 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 9 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.2/6736305เด็กชายนฤนาทสระเเดงง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
2ม.2/61336311เด็กหญิงกนกกานต์นิ่มกาญจนาง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
3ม.2/61936317เด็กหญิงทิพยรัตน์สุรทวีคุณง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
4ม.2/62536324เด็กหญิงนัทธมนศรีวิจิตรง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
5ม.2/63736336เด็กหญิงพัทธนันท์หอแป้นง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
6ม.2/64136340เด็กหญิงยุพารัตน์ศรีเพ็ชรง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
7ม.2/64536344เด็กหญิงสุภัสสราอินทนุพัตรง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
8ม.2/64636345เด็กหญิงอนัฐดาพวงทองง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
9ม.2/64736346เด็กหญิงอภิชญาหยูตุ้งง20249อาหารพื้นบ้นนครฯ
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:31:20 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20249 อาหารพื้นบ้นนครฯ.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome