ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง30201   งานพิมพ์ดีดไทย (รับจำนวน 30 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 14 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.5/6533882เด็กหญิงอนงค์นาฏเพชรทองง30201งานพิมพ์ดีดไทย
2ม.5/6633923เด็กหญิงนาราภัทรสิทธิกุลง30201งานพิมพ์ดีดไทย
3ม.5/6733929เด็กหญิงภัสสิกานต์วงศ์สวัสดิ์ง30201งานพิมพ์ดีดไทย
4ม.5/63836682นางสาวพรสวรรค์ขาวอรุณง30201งานพิมพ์ดีดไทย
5ม.5/7133866เด็กหญิงประไพรินทร์พงษ์ศิลป์ง30201งานพิมพ์ดีดไทย
6ม.5/7233883เด็กหญิงอนันตยาสโมสรง30201งานพิมพ์ดีดไทย
7ม.5/7333909เด็กหญิงกชกรหนูจันทร์ง30201งานพิมพ์ดีดไทย
8ม.5/7433917เด็กหญิงชวัลลักษณ์ภาคยาสิทธิ์ง30201งานพิมพ์ดีดไทย
9ม.5/7533933เด็กหญิงศศิกานต์มาลยาภรณ์ง30201งานพิมพ์ดีดไทย
10ม.5/7633943เด็กชายชลชาติขนอมง30201งานพิมพ์ดีดไทย
11ม.5/7833961เด็กหญิงกมลชนกบำเพ็ญง30201งานพิมพ์ดีดไทย
12ม.5/7933967เด็กหญิงณิชาพัชร์ศรีสมบูรณ์ง30201งานพิมพ์ดีดไทย
13ม.5/71033977เด็กหญิงพิมพ์ประภาอุบลพันธุ์ง30201งานพิมพ์ดีดไทย
14ม.5/72934503เด็กหญิงอชิรญาณ์นันทชัยพิทักษ์ง30201งานพิมพ์ดีดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 22 มิ.ย. 2561 เวลา:9:32:02 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง30201 งานพิมพ์ดีดไทย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome