ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
ม.1,2,3 ห้อง 1-9 ม.4,5 ห้อง 5-10 ม.6 ห้อง 8-10

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
ระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ ..... 2558

เข้าสู่ระบบ
เลขประจำตัวนักเรียน:
รหัสผ่าน(วดป.เิกิด10 หลัก):
เช่น 17/05/2544
 

มีปัญหาในการใช้งาน, การเข้าระบบหรือการลงทะเบียน

ติดต่อครูพหล ห้องทะเบียนวัดผล

ต้องการตรวจสอบข้อมูลผลการลงทะเบียน
ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัว00000 และรหัสผ่าน: 00000(เลขศูนย์ 5 ตัว)

ผู้ดูแลระบบ