ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


วิชาเพิ่มเติม ง20201   งานพิมพ์ดีดภาษาไทย (รับจำนวน 20 คน)
ลงทะเบียนจำนวน 19 คน
 
BBB_ที่ ชั้น เลขที่ เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล รหัสวิชา ชื่อรายวิชา
1ม.1/33537015เด็กหญิงปาณิศราบัวพันธ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
2ม.1/33637016เด็กหญิงปานจิตต์ใจอารีย์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
3ม.1/8437229เด็กชายเทพธราทองอ่อนง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
4ม.1/81137236เด็กชายวิภูเพ็งจันทร์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
5ม.1/81637241เด็กชายอภิวิชญ์ อนุกูลง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
6ม.1/81737242เด็กชายอรรถพลกรรมโชติง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
7ม.1/83037256เด็กหญิงธนัชพร พรหมเดชง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
8ม.1/83237258เด็กหญิงเบญจมาภรณ์มูสิกะง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
9ม.1/83437260เด็กหญิงปิยมนทองมลง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
10ม.1/84037266เด็กหญิงวณิดาสมวงค์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
11ม.1/84437270เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แปวประเสริฐง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
12ม.1/84537271เด็กหญิงอรุณแก้วแก้วกุลง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
13ม.1/91937292เด็กหญิงกชกรนาคเเก้วง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
14ม.1/92237295เด็กหญิงกุลปริยา นาคพันธ์ง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
15ม.1/92337296เด็กหญิงเกตน์สิรีชูหนูง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
16ม.1/92537298เด็กหญิงขวัญฤทัยคูณมีง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
17ม.1/92637299เด็กหญิงเขมิกานาคีเพดง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
18ม.1/93037303เด็กหญิงณัฐนิชามีช่วยง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
19ม.1/94337316เด็กหญิงพิมพ์ญาดาตรีทศาลัยง20201งานพิมพ์ดีดภาษาไทย
ข้อมูล ณ วันที่: 18 มี.ค. 2561 เวลา:2:01:40 น.

ดาว์นโหลด: วิชาเพิ่มเติม ง20201 งานพิมพ์ดีดภาษาไทย.xls
การดาวน์โหลดเป็น Excel ทำงานได้ดีกับ Mozilla Firefox และ Google Chrome